Solució al Neuroma de Morton

Solució al Neuroma de Morton

Nova tècnica mínimament invasiva per a solucionar aquesta dolorosa patologia.
Acreditacions Principals