Rejoveniment facial amb cèl·lules

Nova tècnica de rejoveniment facial a través de cèl·lules mesenquimals extretes de la pròpia greix del pacient.

Rejoveniment facial amb cèl·lules

Si desitja veure el contingut faci click aquí.