Unitat de Consell Genètic


Tractament (Introducció)

La Unitat multidisciplinària d'Assessorament de Risc en Càncer de Mama de Clínica Planas està altament especialitzada i,capacitada per resoldre i / o orientar la dona en base al seu risc personalitzat de càncer de mama. La unitat està formada per un equip d'especialistes de contrastada reputació, així com d’infermeria especialitzada en oncologia i psicooncòlogia, que de forma coordinada, poden donar resposta a la prevenció del càncer de mama i minimitzar les seqüeles físiques i psico-emocionals que garanteixin el major nivell de qualitat de vida de la dona.

La Unitat també disposa d’un Consell Genètic, que té com a objectius: la detecció i assessorament de persones amb major susceptibilitat de patir determinats tipus de càncer, la valoració d'altres familiars que puguin compartir el risc familiar i la valoració de les estratègies disponibles en l'actualitat per reduir el risc , o al menys, procedir a una detecció el més precoç possible de la neoplàsia.

La intervenció preventiva, segons el tipus de tumor i el risc de patir un determinat càncer, comprèn des de controls periòdics més freqüents i primerencs que els aplicats a la població general, fins a la possibilitat de quimioprevenció; i fins i tot cirurgies preventives que impacten en les expectatives de vida d'aquelles dones amb una predisposició al càncer de mama hereditari . Durant tot el procés, i en cadascun dels seus estadis, la pacient també compta amb suport psicològic, per tal d'ajudar a integrar tota aquesta informació i mantenir l'equilibri emocional necessari per prosseguir una vida normal .

Objectius de la Unitat Integral CGCP pel Càncer de Mama

 • Valoració del Risc Individual i Familiar de Càncer de Mama 
 • Consell Genètic en població d'alt risc 
 • Recomanació de screening personalitzat 
 • Screening mamari ajustat al risc personalitzat 
 • Cirurgia Mamària profilàctica i Reconstrucció Immediata 
 • Cirurgia Ginecològica profilàctica Mínimament Invasiva 
 • Unitat de Cures d'Infermeria Oncològica i post-Cirurgia 
 • Suport i suport Psico-emocional 
 • Cirurgia profilàctica del limfedema en pacients que han de ser sotmeses a exploració ganglionar axil·lar 


En què consisteix (Procediment)

Funcionament / Protocol

 • Primera visita amb els oncòlegs que valoraran els factors de risc de càncer de mama individualitzats , les expectatives i intencions preventives de les pacients en el context de la seva història personal o familiar de càncer de mama . També s'establiran les recomanacions de seguiment posterior personalitzat en cada cas. 
 • En cas de valorar un alt risc de càncer de mama / ovari hereditaris es procedirà a contactar el Consell Genètic en càncer de mama i ovari hereditaris després del qual s'oferirà realitzar un estudi genètic que permeti optimitzar les estratègies preventives de diagnòstic precoç i reductores de risc. 
 • Consulta de seguiment d'alt risc de càncer de mama aplicable a totes les dones amb una susceptibilitat individual o hereditària a patir aquesta neoplàsia. 
 • Consulta de seguiment de càncer de mama aplicable a aquelles pacients que ja han completat el tractament amb l'objectiu de detectar la possible recaiguda de la malaltia. Opinió expert

Dr. Santiago Escrivá de Romaní

Dr. Santiago Escrivá de Romaní

La Unitat de Consello Genètic de Clínica Planas està formada per un equipo multidisciplinar altament especialitzat per orientar a la dona en base al seu risc personalitzat de càncer de mama. Si el risc és alt, es farà un estudi genètic per optimitzar les estratègies preventives de diagnòstic precoç i reductores de risc.

Curriculum


Acreditacions Principals