Unitat de Consell Genètic


Tractament (Introducció)

La Unitat multidisciplinària d'Assessorament de Risc en Càncer de Mama de Clínica Planas està altament especialitzada i,capacitada per resoldre i / o orientar la dona en base al seu risc personalitzat de càncer de mama. La unitat està formada per un equip d'especialistes de contrastada reputació, així com d’infermeria especialitzada en oncologia i psicooncòlogia, que de forma coordinada, poden donar resposta a la prevenció del càncer de mama i minimitzar les seqüeles físiques i psico-emocionals que garanteixin el major nivell de qualitat de vida de la dona.

La Unitat també disposa d’un Consell Genètic, que té com a objectius: la detecció i assessorament de persones amb major susceptibilitat de patir determinats tipus de càncer, la valoració d'altres familiars que puguin compartir el risc familiar i la valoració de les estratègies disponibles en l'actualitat per reduir el risc , o al menys, procedir a una detecció el més precoç possible de la neoplàsia.

La intervenció preventiva, segons el tipus de tumor i el risc de patir un determinat càncer, comprèn des de controls periòdics més freqüents i primerencs que els aplicats a la població general, fins a la possibilitat de quimioprevenció; i fins i tot cirurgies preventives que impacten en les expectatives de vida d'aquelles dones amb una predisposició al càncer de mama hereditari . Durant tot el procés, i en cadascun dels seus estadis, la pacient també compta amb suport psicològic, per tal d'ajudar a integrar tota aquesta informació i mantenir l'equilibri emocional necessari per prosseguir una vida normal .

Objectius de la Unitat Integral CGCP pel Càncer de Mama

 • Valoració del Risc Individual i Familiar de Càncer de Mama 
 • Consell Genètic en població d'alt risc 
 • Recomanació de screening personalitzat 
 • Screening mamari ajustat al risc personalitzat 
 • Cirurgia Mamària profilàctica i Reconstrucció Immediata 
 • Cirurgia Ginecològica profilàctica Mínimament Invasiva 
 • Unitat de Cures d'Infermeria Oncològica i post-Cirurgia 
 • Suport i suport Psico-emocional 
 • Cirurgia profilàctica del limfedema en pacients que han de ser sotmeses a exploració ganglionar axil·lar 


En què consisteix (Procediment)

Funcionament / Protocol

 • Primera visita amb els oncòlegs que valoraran els factors de risc de càncer de mama individualitzats , les expectatives i intencions preventives de les pacients en el context de la seva història personal o familiar de càncer de mama . També s'establiran les recomanacions de seguiment posterior personalitzat en cada cas. 
 • En cas de valorar un alt risc de càncer de mama / ovari hereditaris es procedirà a contactar el Consell Genètic en càncer de mama i ovari hereditaris després del qual s'oferirà realitzar un estudi genètic que permeti optimitzar les estratègies preventives de diagnòstic precoç i reductores de risc. 
 • Consulta de seguiment d'alt risc de càncer de mama aplicable a totes les dones amb una susceptibilitat individual o hereditària a patir aquesta neoplàsia. 
 • Consulta de seguiment de càncer de mama aplicable a aquelles pacients que ja han completat el tractament amb l'objectiu de detectar la possible recaiguda de la malaltia. Acreditacions Principals