Blanquejament Anal


Introducció

La hiperpigmentació perianal consisteix en un canvi de la coloració rosada original i natural de la pell al voltant de l’anus, que es torna més fosca, en part com a efecte d’un procés degeneratiu fisiològic, o pel frec de la roba, o pels canvis hormonals, més freqüents en la dona.


Tractament

El tractament de blanqueig anal, consisteix en aclarir la pell hiperpigmentada mitjançant el làser. L’aplicació del làser es fa de manera ambulatòria, amb una sessió que dura aproximadament 15 minuts. El resultat s’obté després de vàries sessions, (unes 3-5 sessions) que es fan una vegada cada 7-10 dies.

El tractament no és dolorós i no precisa de cures postoperatòries especials.
Acreditacions Principals