Baló Intragàstric


Introducció

La unitat de Nutrició i Dietètica de la Clínica Planas, incorpora en el seu tractament integral contra el sobrepès, el tractament de l’obesitat mitjançant la utilització del Baló Intragàstric. Un tractament que ajudarà a perdre pes a aquells pacients amb sobrepès significatiu, que no ho han aconseguit amb dietes convencionals.

Duració del tractament: 1 any (6 mesos amb baló + 6 mesos de control i seguiment). 

Seguiment i control setmanal amb el nutricionista i psicoteràpia de suport. 

Tractament amb ingrés de 24 hores per a més gran seguretat, confort, atenció i seguiment postoperatori. 

Què és el baló intragàstric? 

El baló intragàstric és un baló suau de silicona que s'introdueix a l'estómac, on queda ubicat durant un període aproximat de 6 mesos. S'omple amb sèrum fisiològic tintat amb blau de metilè. El baló ocupa parcialment l'estómac, provocant una persistent sensació de sacietat. Al sentir-se saciat més ràpidament després dels àpats, l'ajudarà a menjar diferent, perdre pes i canviar el seu estil de vida. 

Tot i que la pèrdua de pes durant els 6 primers mesos serà significativa, els nous hàbits alimentaris adoptats, i l'exercici físic seran la clau per garantir la prolongació de l'èxit i fins i tot millorar dels resultats. 

Aquest tractament està indicat per a usuaris amb obesitat moderada, que han intentat sense èxit perdre pes amb les dietes convencionals, i necessiten més ajuda que la que pot proporcionar només la teràpia amb fàrmacs o l'assessorament dietètic. 

Encara que l'especialista valorarà cada cas individual per veure si hi ha alguna indicació mèdica per la qual el tractament podria ser no apte, s'han de complir 3 requisits bàsics: 

  • Tenir 18 anys d'edat 
  • Ser obès amb un índex de massa corporal mínim de 30 
  • Estar disposat a complir un programa supervisat mèdicament 


Temps d'intervenció

1-2 hores

Llit

2 nits

Recuperació

48-72 hores

Anestèsia

Sedació

Efecte

Progressiu

Resultat

Progressiu Permanent


Procediment

El Baló tou de silicona s'introdueix completament plegat a través de la boca fins arribar a l'estómac, sempre sota control visual endoscòpic. Una vegada introduït es desplega i s’omple amb una solució salina, fins a arribar al volum apropiat en cada cas. En aquest procediment el pacient romandrà sedat.

El procediment d'extracció del baló als 6 mesos és molt similar. S'introdueix l’endoscopi per la boca fins l'estómac i s'aspira el líquid de l'interior de la pilota per poder fer l`extracció mitjançant control endoscòpic. Tots dos procediments duren entre 15 i 20 minuts. 


A la Clínica Planas es programa una nit d'ingrés per a més comoditat i millor atenció i seguiment del pacient. Beneficis

El Tractament de l'obesitat mitjançant l'ús del baló intragàstric ajudarà a perdre pes a aquells pacients amb sobrepès significatiu, que no ho han aconseguit mitjançant dietes convencionals

UN TRACTAMENT INTEGRAL, AMB PSICOTERÀPIA DE SUPORT I VISITES MÈDIQUES DE SEGUIMENT DURANT TOT EL TRACTAMENT

Tindrà accés permanent directe a l'ampli equip d'especialistes de la Clínica Planas (metge nutricionista, metge internista, psicòleg i fisioterapeuta), que l’assistiran des del primer moment de l'ingrés, i durant els mesos posteriors fins a la finalització del tractament. L'orientaran sobre les possibles molèsties que porti el baló durant el període inicial, així com l’aconsellaran sobre la dieta alimentària que haurà de seguir.

El programa de seguiment amb els especialistes és fonamental per a l'èxit del tractament i per aprendre a adaptar-se als nous hàbits de vida. El seu metge dietista i altres professionals tindran un paper fonamental a l'hora d'avaluar les seves necessitats i crear un programa personalitzat. A partir de la primera setmana, tindrà establert un programa de visites mèdiques, on aprendrà els principis necessaris per controlar el seu pes i millorar la seva salut a llarg termini.

Col.locació del baló 100% segura

Sistema de seguretat per a la col.locació de balons endogastrics per l´obesitatF.A.Q.

Els pacients amb baló intragàstric presenten una pèrdua de pes significativa en els primers sis mesos. El temps que mantingui aquesta pèrdua dependrà de com es modifiquin els seus hàbits alimentaris durant aquest temps, de l'exercici físic i del seguiment.


Acreditacions Principals