El diagnòstic precoç i els tractaments individualitzats, clau de l

El diagnòstic precoç i els tractaments individualitzats, clau de l

Un diagnòstic precoç gràcies a l'ús adequat de les tècniques d'imatge modernes, eleva el percentatge de curació de la malaltia

La Unitat de Sinologia de Clínica Planas engloba l'estudi global i integrador de la mama normal i patològica, basant-se en la necessitat d'integrar totes les especialitats relacionades i obtenir una formació específica per resoldre els problemes cada vegada més freqüents relacionats amb la mama.El càncer de mama és actualment el càncer més freqüent dels que pot patir la dona. Al nostre país representa aproximadament un terç dels càncers femenins (30%) i es calcula que una de cada 10-12 dones ho arribarà a patir al llarg de la seva vida. No obstant això, el càncer de mama només és responsable de menys d'una cinquena part (16%) de les morts per càncer. Es calcula que al llarg de 2013 es diagnosticaran més de 25.000 nous casos. L'accés a una informació veraç i contrastada sobre els problemes dels pits ajuda a detectar la malaltia abans que es manifesti o en fases precoces.

La possibilitat de curació depèn del diagnòstic precoç i el seu posterior tractament. Com el càncer de mama no només apareix en les edats en què les nostres autoritats realitzen programes de cribratge poblacional amb mamografia, l'autoexploració del si no de menysprear, sempre que no causi angoixa a la dona. Un cop al mes és suficient, entre el cinquè i el vuitè dia des de l'inici de la menstruació o si no es té ja, un dia fix de cada mes.

A la dona no se li demana que faci de metge, per tant no ha de buscar "paquets" d'una forma o textura determinades, en molts casos això només genera angoixa. El pit per dins no és regular, i té diferents textures. Es tracta de conèixer el propi i "repassar" que tot estigui "com sempre". En cas de notar alguna novetat o variació, és recomanable consultar amb el metge per assegurar que no es tracti d'un problema.

Tècniques d'imatge per al diagnòstic

Actualment no es pot concebre el diagnòstic i tractament dels problemes de la mama fora d'un àmbit en el qual intervenen diversos especialistes, de manera coordinada i seguint uns protocols d'actuació consensuats.

S'ha de comprendre que el càncer de mama no és una malaltia única, sinó que existeixen múltiples variants. Gràcies als avenços de les tècniques que disposem avui, cada vegada es fan tractaments més a mida de la malaltia concreta de cada pacient i les seves circumstàncies, això permet guarir cada vegada més.

• Mamografia: és la principal tècnica i cada vegada és més refinada tecnològicament. Els sistemes digitals d'alta resolució permeten diagnòstics cada vegada més precisos, al mateix temps que s'ha aconseguit disminuir encara més la quantitat de radiació per fer l'exploració. Malgrat això segueix sent necessari comprimir la mama per obtenir una imatge el més nítida possible i és molest per a la majoria de dones tot i que els sistemes moderns de compressió controlen que la molèstia sigui la mínima. Cal desmentir rotundament, en aquest sentit, els rumors que circulen sobre un possible risc de càncer de tiroide en fer mamografies.

• Ecografia mamària: és una tècnica poc desagradable i inofensiva que ens mostra imatges en temps real, permet dirigir agulles per biòpsia amb facilitat i mínima molèstia per a la dona i fins i tot es pot utilitzar en quiròfan per localitzar i extirpar els tumors amb seguretat, evitant les molèsties de posar una agulla de marcatge o "arpó". No pot substituir la mamografia, però cada vegada més es fa servir com a complement. També és molt útil per estudiar l'estat de les pròtesis de mama i complementar sempre a la mamografia adaptada a l'implant en aquestes dones.

• Ressonància magnètica de mama: és una prova que no irradia i que en mans expertes mostra un rendiment molt bo. No obstant això, requereix injectar un contrast i romandre cap per avall dins d'un tub uns 40 minuts. Es reserva per a dones pertanyents a grups de molt alt risc, dones amb sospita de càncer, dones que tenen un càncer demostrat i volem estudiar amb més profunditat o dones que el van tenir i requereixen un control més específic. És també útil per estudiar a les dones portadores d'implants en algunes circumstàncies, com la sospita de trencament.

• Mamografia-PET: és una tècnica que es troba en fase de desenvolupament i que no necessita comprimir la mama encara que sí injectar en vena un traçador radioactiu. Encara no s'ha trobat el traçador ideal que marqui tots els tumors de mama.

En el càncer de mama les taxes de curació són les més altes d'entre els anomenats tumors "sòlids". Aproximadament un 80% de pacients segueixen vives deu anys després del diagnòstic.

Factors de risc

No hi ha res que eviti l'aparició del tumor, però sí que s'ha demostrat que tenir el primer embaràs abans dels 24 anys, tenir diversos fills i alletar durant més de 6 mesos redueixen discretament el risc de patir càncer de mama. D'altra banda, sí que hi ha evidència de què hàbits podem modificar, com fer exercici amb regularitat, menjar de manera sana (dieta mediterrània), no tenir sobrepès i assegurar en la nostra dieta una aportació adequada de vitamina D (que es fixa amb l'exposició al sol i l'exercici), tots ells disminueixen també el risc d'una manera discreta però significativa.

Hi ha situacions d'alt risc: dones pertanyents a famílies en què hi ha un factor hereditari que predisposa a tenir càncer de mama molt més que la població general (menys del 10% de tots els càncers de mama), dones que hem trobat en una biòpsia de mama lesions que predisposen a major risc, altres causes d'augment de risc com dones amb mames molt denses a la mamografia, dones que prenen més de 7 a 14 consumicions d'alcohol per setmana, i altres en què diverses circumstàncies com tractaments, accidents radioactius , etc, poden augmentar el risc. Aquestes dones es manegen de manera diferent a les altres, amb uns controls diferents i més exhaustius. En alguns casos es poden tractar amb medicaments o cirurgia per reduir el risc.

No obstant això, no per fer tot això eliminem el risc. Per això és aconsellable que es segueixin controls periòdics. És molt important insistir en recomanar la mamografia periòdica i consultar en cas de qualsevol alteració de la mama.

Unitat de Sinologia de Clínica Planas

A Clínica Planas es va implantar el 1989 una secció de Sinologia basada en l'experiència del Prof Miguel Prats Esteve com a pioner de l'especialització i la seva difusió a Espanya i el convenciment del Prof Jaume Planas Guasch de la necessitat d'implantar aquesta disciplina per mantenir el nivell punter de qualitat assistencial, humana i científica, de Clínica Planas

El concepte de Senologia de Clínica Planas engloba l'estudi global i integrador de la mama normal i patològica, basant-se en la necessitat d'integrar totes les especialitats relacionades i obtenir una formació específica per resoldre els problemes cada vegada més freqüents relacionats amb la mama. En el tractament de les afeccions mamàries necessita un enfocament global i multidisciplinari. D'aquesta manera, a més d'un expert equip de cirurgians plàstics, cirurgians mamaris, radiòlegs, anatomo-patòlegs amb formació senológica, la Unitat compta amb especialistes en psico-oncologia, fisioteràpia, medicina física i rehabilitació i consell genètic.

Els objectius de la Unitat de Sinologia són:

• Estudi preoperatori de pacients que se sotmeten a cirurgia mamària amb finalitat estètica o reparadora.

• Control de dones sanes amb finalitat de diagnòstic precoç.

• Diagnòstic i tractament de la Patologia benigna.

• Diagnòstic precoç del càncer de mama amb circuit ràpid per obtenir resultats més aviat millor, mitjançant diferents tècniques de biòpsia dirigida per imatge.

• Cirurgia mamària guiada per Ecografia. L'ecografia Intraoperatòria, permet localitzar la lesió no palpable en quiròfan, a través de la imatge ecogràfica, i extirpar a temps real, evitant els inconvenients de col • locar una agulla de marcatge o "arpó".

• Tractament del càncer de mama amb enfocament multidisciplinari i amb especial èmfasi a l'aplicació de les tècniques de Cirurgia Plàstica (Oncoplàstica, reconstrucció).

• Seguiment de pacients de risc, dones intervingudes per cirurgia estètica i malaltes tractades per càncer de mama.

Dr. Miguel Prats de Puig, Unitat de Sinologia de Clínica Planas.Acreditacions Principals