La Fundació Jaume Planas és una organització sense ànim de lucre que té per objectiu donar continuïtat a la labor docent que venia efectuant des del 1971 la Clínica de Cirurgia Plàstica i Estètica Dr. Planas, i desenvolupar una labor assistencial. 


La Fundació Jaime Planas la va constituir el 1990 el Dr. Jaime Planas, introductor i pioner de l’especialitat de Cirurgia Plàstica i Estètica a Espanya, per agrair a la societat tota la confiança i suport dipositats en la seva labor al llarg d’aquestsanys.


"El meu desig seria que la Fundació Jaime Planas aconseguís en el futur tots els objectius per als que va ser creada"

Jaime PlanasAcreditacions Principals