La Fundación Jaime Planas té al seu càrrec la formació, perfeccionament tècnic i professional de 4 Metges Residents, durant un període formatiu que pot ser de entre 3 mesos i un any. Les cinc beques cobreixen els costos de formació i estança dels becaris. Aquests metges visitants tenen l’oportunitat d’aprendre l’art quirúrgic de l’especialitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora durant la seva estada. Els metges residents poden ser de qualsevol nacionalitat i la presentació de sol·licituds està oberta contínuament.

Les Bases de la beca són les següents: 

1- Les beques s’atorguen a metges residents que estiguin cursant l’últim any de l’especialitat de Cirurgia Plàstica i Reconstructiva, o a metges Cirurgians Plàstics ja titulats amb un màxim de 3 anys des de la seva titulació.

2- Les beques inclouen: 

a) El cost total de la formació acadèmica durant la seva rotació.

b) Allotjament en un àrea reservada especialment per als metges residents que així ho desitgin, la qual compta amb TV, Telèfon, Aire condicionat, Calefacció, Accés a Internet 24 hores, servei de bugaderia.

c) Pensió completa.

d) Participació en els cursos i congressos que s’organitzen a la Clínica durant la seva estada.

e) Certificat d’Assistència i Diploma, una vegada acabada la rotació en el nostre centre.

3- Els sol·licitants hauran de parlar i escriure el castellà correctament.

4- Els sol·licitants hauran d’enviar a la Srta. Pilar Sendra, Secretària de la Fundació Jaime Planas (Pedro II de Montcada 14, 08034 -Barcelona- Tel. 93 206 99 88, pilar@clinica-planas.com) els següents documents:

a) Còpia del Títol de Llicenciat en Medicina

b) Carta de Presentació

c) Carta en la que exposi la motivació per fer l’especialitat en Cirurgia Plàstica i Estètica (màxim 2 folis DINA 4)

d) Curriculum Vitae (màxim 3 folis)

e) Certificat d’estar cursant l’últim any de l’especialitat de cirurgia plàstica i reconstructiva, emès pel departament de docència del seu hospital, o còpia del títol que l’avala com a Cirurgià Plàstic.

5- Els sol·licitants becats hauran de realitzar la seva activitat formativa a la Clínica Planas participant activament en totes les activitats assistencials, docents i d’investigació de la Clínica. A continuació es detallen les activitats del resident:

a) Ajuda en les intervencions quirúrgiques, el 90% de les quals són de cirurgia estètica.

b) S’integra en un rol de guàrdies.

c) Accés lliure a la biblioteca (una de las més completes en l’àrea de la Cirurgia Plàstica a nivell mundial).

d) Possibilitat d’efectuar treballs d’investigació amb opció a ser publicats.

e) Participa en les activitats acadèmiques de la Clínica (classes, discussió de temes quirúrgics, cursos i congressos realitzats)

6- El període d’estada és de 3 mesos a 1 any, com a resident intern. Aquestes beques podrien ser ampliades si el Patronat considera que els becats han aconseguit els objectius plantejats i ho creu necessari.

La docència no només s’ha materialitzat mitjançant beques de formació, sinó que també s’han organitzat nombrosos cursos, seminaris i conferències, i publicat més de 350 articles i treballs en diferents revistes nacionals i estrangeres de l’especialitat.

Ja han fet estada més de 250 metges dels següents països: Alemanya, Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Xile, Equador, Espanya, Estats Units, Guatemala, Israel, Itàlia, Mèxic, Paraguai, Perú, Salvador, Uruguai, Veneçuela.

També l’American Plastic Surgery Educational Foundation d’EE.UU. recomana aquest Centre per a la formació d’especialistes.


BEQUES I POSTGRAU RESIDENTS

Pot accedir a la Beca a través del POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, coordinat pel Dr. Gabriel Planas. Postgrau dirigit a metges amb l'especialitat de Cirurgia Plàstica (o en l'últim any).

Accés al Registre Postgrau
Acreditacions Principals