Correcció del Lòbul de les orelles

El lòbul de l'orella es pot reduir i fer més harmoniós

Correcció del Lòbul de les orelles

L'orella contribueix de manera important a l'harmonia del contorn facial. Els procediments realitzats en ella tenen, sovint, un impacte estètic elevat. L'operació més freqüent en cirurgia plàstica auricular és la correcció de les orelles en nansa. No obstant això el lòbul de l'orella pot produir per si sol disconformitat estètica per diferents motius.

El lòbul de l'orella es pot reduir i fer més harmoniós.

Aquesta intervenció es realitza normalment en pacients amb el lòbul esquinçat o elongat pel pes dels pendents o l'ús de expansors, així com en aquells que, senzillament, presenten un lòbul massa voluminós. Tots dos problemes es poden solucionar d'una forma relativament senzilla.

Les intervencions en el lòbul de l'orella es realitzen normalment amb anestèsia local i de forma ambulatòria de manera que no és necessària l'hospitalització. Generalment es disminueix la mida dels lòbuls mitjançant penjalls cutanis o excisions en falca, amb cicatrius que solen ser molt dissimulades.

Després de la intervenció, el pacient pot reincorporar-se a la seva rutina sociolaboral immediatament ja que la zona només es cobreix amb un petit apòsit. Es poden tornar a lluir pendents passades unes setmanes.