Mètode Aspire - Obesitat Mòrbida


Introducció

El dispositiu Aspire permet tractar l'obesitat, obesitat greu, mòrbida i superobesitat sense cirurgia. 

La tècnica, també coneguda com Bypass Extern, es basa en el fet que un percentatge de la ingesta no sigui absorbida, provocant així la pèrdua de pes en pacients amb un IMC a partir de 35.

El Bypass Extern requereix un programa de control i seguiment mèdic que té com a objectiu el canvi d'hàbits alimentaris i d'estil de vida, sent el dispositiu d'aspiració l'eina d'ajuda per al pacient. Aquest programa ha d'anar guiat per un equip multidisciplinari format per nutricionistes i psicòlegs, amb la supervisió d'especialistes en aparell digestiu. 

El Bypass Extern, es planteja com un tractament de llarga durada fins que el pacient aconsegueixi els resultats de pèrdua de pes i hagi assolit i consolidat el canvi d'hàbits necessari per al manteniment d'un pes saludable, sense necessitat de limitar cap de les seves activitats. 

Indicacions

La tècnica, que ve avalada per diferents estudis mèdics, entre els qual hi ha el presentat per a l'aprovació de la FDA, està indicada per a pacients amb un IMC a partir de 35, que no hagin aconseguit assolir i mantenir una pèrdua de pes mitjançant un tractament d'aprimament no quirúrgic. 

Aquesta és l'única opció existent per tractar la malaltia en persones amb obesitat mòrbida, que no són candidates a cirurgia de l'obesitat per les comorbiditats que presenten i el risc que suposa; o en pacients amb mobilitat reduïda,. 

Com funciona? 

El sistema Aspire redueix el nombre de calories que absorbeix el cos. Després de dinar s'inicia la digestió. Durant la primera hora l'estómac descompon els aliments i els envia a l'intestí, on s'absorbeixen les calories. Amb el Mètode Aspire, el pacient extreu de l'estómac un 30% aproximadament dels aliments abans de l'absorció de calories, fet que produeix una pèrdua de pes. 


Procediment

El Bypass Extern (Mètode Aspire) consisteix en la col·locació d'un petit tub de silicona a l'estómac mitjançant endoscòpia. Aquest tub es connecta amb l'exterior a través d'un port d'accés que se situa a l'abdomen. Des d'aquest punt, d'uns 2cms, el pacient pot dur a terme el buidatge controlat de cap a un 30% dels aliments continguts a l'estómac. D'aquesta manera s'eliminen part de les calories ingerides abans que siguin absorbides per l'organisme. Per poder dur a terme aquest buidatge és indispensable menjar poc a poc i mastegar i triturar els aliments detingudament, de manera que s'aconsegueixi una modificació de la conducta enfront dels aliments i es generi un canvi d'hàbits. 

A diferència de la cirurgia bariàtrica, el procediment és fàcilment reversible. Un cop assolit el pes desitjat, o quan es consideri convenient, és possible retirar el tub realitzant un altre procediment ambulatori de 15 minuts de durada. 


Beneficis

Els resultats dels diferents estudis mèdics realitzats suggereixen una pèrdua de més o menys la meitat de la sobrecàrrega en un any, a més de millores en les malalties comunament associades amb l'obesitat, com la diabetis i la hipertensió.F.A.Q.

El dispositiu es col·loca mitjançant un procediment endoscòpic ambulatori. En general, els pacients poden tornar a casa una o dues hores després i reincorporar-se ràpidament a la feina. 

És un procediment ràpid, que només dura 20 minuts. Es fa amb sedació conscient, i en general no necessita anestèsia general.

El mètode Aspire pot retirar-se en qualsevol moment amb un procediment ambulatori de 15 minuts que es realitza amb sedació conscient. 


Acreditacions Principals