Nou sistema de col·locació ràpida i segura de Pilotes Endogàstrics

Nou sistema de col·locació ràpida i segura de Pilotes Endogàstrics

El Dr Ramon Abad Belando aplica un sistema d'invenció pròpia, que permet dirigir la pilota endogàstric per l'obesitat amb seguretat i rapidesa fins a l'estómac.


Dos són les principals dificultats amb què es troba l' endoscopista en col•locar una pilota endogástrico: d'una banda la pilota no té rigidesa suficient i per altra, la seva introducció a l'esòfag no pot ser controlada visualment.

Això comporta que en ocasions, en lloc d'introduir-se a les vies digestives, la pilota s'introdueixi accidentalment a les vies respiratòries, especialment si el pacient és molt obès o amb el coll curt.

Aquest risc de Hipòxia existeix si tenim en compte, que el dispositiu valvular de tancament que porta incorporat la pilota per al seu farciment, permet, que en el cas de tirar bruscament d'ell, la pilota es quedi solt a les vies respiratòries.

Aquesta és una possibilitat sempre existent, encara en mans endoscopistes experts.

Per això, l'anestesista en moltes ocasions intubació al pacient i es realitza la introducció de la pilota al quiròfan, per tal de disposar de tots els mitjans necessaris, per a esmenar les possibles incidències derivades d'una mala o deficient col•locació.

El Dr Ramon Abad Belando, responsable de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva de la Clínica Planas, aplica un sistema d'invenció pròpia senzill i eficaç, que permet dirigir la pilota endogástrico per l'obesitat amb seguretat i rapidesa fins a l'estómac, anul•lant tota possibilitat de introducció errònia a les vies respiratòries, evitant així la possibilitat de tos, espasme laringi i en el pitjor dels casos, hipòxia.

En definitiva, els beneficis provats d'aquesta nova tècnica són:

1. - Introducció segura de la pilota des de la boca a l'estómac, sense risc a que aquest s'introdueixi en les vies respiratòries.

2. - Rapidesa en la introducció (temps mitjà d'introducció boca-estómac en 4 segons).

3. - Mínima presència del endoscopi el que afavoreix tenir aclarida la via respiratòria.

4. - Mínim temps de sedació.

PROCEDIMENT

En primer lloc es practica al pacient la gastroscòpia inicial habitual, per descartar contraindicació prèvia a la col•locació de la pilota. L'endoscopi es col•loca com és habitual, sota visió directa a temps real per tal d'evitar la possibilitat de desviar-se a vies respiratòries.

Un cop l'endoscopi es troba a l'estómac i ja s'ha descartat contraindicació per a la col•locació de la pilota:

1. - Es col•loca pel canal operador del endoscopi una guia de nititol l'extrem distal queda ubicat a duodè.

2. - A mesura que es va retirant el gastroscopi es va empenyent la guia pel canal operador del endoscopi fins que, un cop retirat el endoscopi, la guia surt per la boca del pacient, quedant solta amb un extrem a l'estómac i un altre a l'exterior.

3. - Per aquesta guia fem passar un transportador, al qual prèviament li hem incorporat mitjançant bandes la pilota i la seva sonda d'alimentació.

4. - El conjunt transportador i pilota s'empenyen per la guia sense possibilitat d'error fins l'estómac.

5. - Un cop la pilota a l'estómac, es procedeix a inflar alhora que s'assegura la seva correcta col•locació i es controlen les primeres injeccions d'ompliment, mitjançant per-endoscòpia.

6. - Es retira l'endoscopi.

7. - Un cop inflat la pilota, es procedeix a retirar la sonda d'alimentació de la pilota, transportador i guia, tot alhora.

8. - Es confirma la correcta ubicació de la pilota mitjançant una última endoscòpia.

Aquesta tècnica es troba patentada i és aplicable a totes les pilotes endogàstrics que hi ha al mercat. El mecanisme d'introducció (sonda, guia i transportador) haurien d'estar incorporats amb la pilota en un kit en el moment de la seva venda.Acreditacions Principals