Exercici aplicat per a la millora de la Salut i la Supervivència


Tractament (Introducció)

El coneixement més actual sobre salut i malaltia ens indica que el grau de salut que vam adquirir es basa en tres factors principals: la genètica que hem heretat dels nostres pares, l'estil de vida que vam realitzar i el sistema emocional que desenvolupem.

Dins de l'estil de vida, els factors més significatius que influeixen sobre la nostra salut són els agents tòxics que rebem (pol·lució, additius alimentaris, tabac, alcohol ...), el tipus d'alimentació i l'activitat física que realitzem. 

MARCADORS DE LA SALUT: L’EPIGENÈTICA I LA FUNCIÓ MITOCONDRIAL 

Per conèixer els factors principals que afecten la nostra salut, s'estudien els ambients: 

"Macros": que són bàsicament estudis epidemiològics de la població relacionats amb l'entorn en què es desenvolupen (nutrició, exercici, hàbits tòxics, ....) 

"Micros": relacionats amb la investigació mèdica a nivell atòmic, molecular o cel·lular, entenent que la salut cel·lular és equivalent a la salut general de l'individu. 

En aquest sentit es comença a comprendre que tots els sistemes micros i macros estan connectats de manera que l'ambient en què ens desenvolupem (macro) té una influència en les estructures més íntimes (micro) de les que ens composem com pot ser l'ADN, les mitocòndries, el sistema immunitari, energètic, sistema reparador o regenerador ... .etc. 

Un exemple clar del grau d'afectació que té l'entorn sobre el nostre organisme és la nova ciència anomenada Epigenètica. L’Epigenètica es defineix com la ciència que estudia els factors que són capaços d'activar o inhibir l'expressió dels gens. Per tant, actualment sabem que el tipus de vida que realitzem és fonamental per obtenir una expressió genètica que ens sigui favorable. 

Dins dels marcadors "macros" més importants de salut i supervivència coneguts, destaca per damunt de tots, el nivell de condició física que té cada persona. El grau d'esforç màxim que una persona pot assolir es relaciona amb el risc de contraure malalties de tot tipus (incloses les cardiovasculars i tumorals), i amb la supervivència, tant de persones sanes com de malaltes. Per a coneixement de la població general, és important saber que una condició física de 8 MET s (poder córrer uns minuts a 8 km / h) és la mínima condició física que hem d'assolir per estar protegits de totes les malalties. (D'aquí ve el nom del Centre Mèdic 8 MET 's que dirigim). 

D'altra banda, a nivell "micro", s'està descobrint que les mitocòndries (components de la cèl·lula que provenen d'uns bacteris que van ser engolides per una cèl·lula ancestral i que en l'actualitat formen part de totes les cèl·lules dels animals) participen en la gran majoria dels processos cel·lulars i per tant son les grans responsables de la salut cel·lular. Quan la funció mitocondrial es deteriora deixa obert el camí a l'aparició de la majoria de malalties incloses les cardiovasculars, tumorals i neurodegeneratives. Les mitocòndries, entre altres funcions, tenen una funció principal, que és la de produir l'energia necessària per a les funcions cel·lulars. 

El nombre de mitocòndries per cèl·lula varia de 100 a 1.000 i depèn del tipus de teixit que s'estudiï. Així doncs, un teixit actiu com el muscular, (inclòs el cardíac) o cerebral, contindrà més gran quantitat de mitocòndries que un teixit gras menys actiu metabòlicament. 


Procediment

Com es pot testar la funció mitocondrial?

El conjunt de totes les mitocòndries cel·lulars ens determinen la capacitat energètica o nivell de condició física que podem conèixer a partir d'unes PROVES D'ESFORÇ METABÒLIQUES que especifiquen el treball mitocondrial global i per tant el grau de salut de cada persona. Per aquest motiu es descriu una nova manera de salut que l'anomenem "salut mitocondrial" on s'obté la salut mitocondrial de cada persona i el coneixement del grau de vulnerabilitat del seu organisme respecte al risc de desencadenar malalties. 

Així com els estudis "macros" que relacionen capacitat física i salut no deixen clar com s'han de realitzar els programes d'entrenament per a la millora de la salut (a nivell científic no hi ha encara un consens), els estudis "micros" ens indiquen que un estímul important de la producció de mitocòndries, augmenta la gènesi o nombre de mitocòndries, millora la "qualitat mitocondrial", optimitza la reparació o apoptosi de les cèl·lules danyades (apoptosi equival a mort cel·lular programada, un sistema de depuració o eliminació que posseeix l'organisme per tal que no prosperin les cèl·lules defectuoses, com ara les tumorals), i en definitiva millora el grau de salut i de defensa del nostre organisme. 

A partir d'aquí hem desenvolupat un tipus d'entrenament anomenat "ENTRENAMENT A SATURACIÓ MITOCONDRIAL" on s’optimitza la funció mitocondrial i millora la producció energètica; i per tant, millora el grau de salut i la supervivència, tant en persones sanes com en persones envellides o afectades d'una malaltia crònica. 

A través de les proves d'esforç metabòliques som capaços de crear el programa d'entrenament òptim per a cada persona amb l'objectiu de millorar la qualitat mitocondrial i reduir el risc de patir malalties. 

PROGRAMA DE MILLORA DE LA SALUT I LA SUPERVIVÈNCIA

1. Es realitzen una sèrie de proves diagnòstiques per saber l'estat de salut de cada individu, i consisteixen en:

a. Prova d'esforç metabòlic (per conèixer la nostra funció mitocondrial) 

b. Estudi de composició corporal (bioempedància)

c. Prova metabòlica en repòs

Aquest estudi detectarà possibles patologies o alteracions d'òrgans i ens indicarà en quin nivell de protecció estem segons la funció mitocondrial en la qual ens trobem. 

2. Programa de Tractament Personalitzat: 

a. Programa d'exercici físic 

b. Entrenament a saturació mitocondrial basat en l'estímul llindar.

A qui va dirigit: 

  1. A totes aquelles persones a partir dels 40 anys que vulguin cuidar la seva salut i millorar la seva qualitat de vida. 
  2. A totes aquelles persones amb malaltia crònica (millora la supervivència i el risc de recidiva disminueix). F.A.Q.

Es fa un tractament local de shock immediat a totes aquelles persones amb malalties. El tractament consisteix en la infiltració d’un antiinflamatori, anestèsia local i factors de creixement a la zona afectada mitjançant una agulla molt fina.

L'herència Epigenètica pot afectar els gens dels nostres fills, fins i tot el dels nostres néts.

La Epigenètica sosté que l'estil de vida -les influències del medi ambient- com ara fumar, l'estrès o l'alimentació poden provocar canvis genètics en la nostra descendència i jugar un paper important en el seu desenvolupament. És interessant saber que es pot obtenir una expressió genètica que ens sigui favorable si portem un estil de vida determinat o introduïm canvis específics en els patrons d'alimentació. 

Aquest programa té una durada de 3 a 5 mesos i està dirigit a aquelles parelles que volen millorar la seva expressió genètica abans de l'embaràs, ja que són els gens que heretaran els seus descendents. 


Opinió expert

Dr. Jordi Ibáñez

Dr. Jordi Ibáñez

L'activitat física s'ha erigit amb el factor més important de salut conegut. Un bon nivell de condició física protegeix contra gran multitud de malalties i retarda els efectes de l'envelliment.

Curriculum


Acreditacions Principals