Requisits bàsics que ha de complir un centre de cirurgia plàstica i estètica per poder operar

1. La intervenció s’ha de fer en un centre hospitalari o clínica que disposi de tots els recursos tant materials com humans per atendre qualsevol possible situació d’emergència. El pacient s’ha d’assegurar que el centre estigui legalitzat per la Conselleria de Sanitat i Serveis Socials.

2. Tota intervenció, sigui quina sigui la seva importància o envergadura, ha de estar realitzada en un quiròfan que disposi de totes les mesures de seguretat.

3. El personal que treballa amb el cirurgià plàstic ha de tenir la titulació oficial corresponent.

4. En l’operació ha d’estar present un metge anestesista qualificat, encara que es tracti d’anestèsia local.

5. Tota intervenció de cirurgia major requerirà un ingrés i vigilància post-operatòria.

6. En la primera visita, el pacient ha de ser visitat i explorat pel cirurgià que el tractarà.

7. El pacient tindrà que signar un document amb el seu consentiment després de que consideri haver estat ben informat i hagi entès els dubtes sobre la intervenció a la que es sotmetrà.

8. Abans de qualsevol intervenció el cirurgià, l’anestesista i el servei de medicina del centre hauran de disposar de les proves pre-operatòries del pacient que certifiquen que no existeix cap contraindicació mèdica per efectuar la intervenció.

9. En el postoperatori es farà un control i seguiment molt rigorós de l’evolució del pacient, sempre a càrrec de personal qualificat del centre i sota la supervisió directa del cirurgià responsable.

10. Al rebre l’alta mèdica, el pacient podrà disposar d’un informe en el qual es detalli l’operació practicada i els consells, si són necessaris, a seguir en el futur.Acreditacions Principals