Radiofreqüència - Thermage CPT


Tractament (Introducció)

El pas del temps acostuma a provocar una certa “caiguda” de la pell, sobre tot en l’àrea de les galtes i el coll. Actualment existeixen diverses tècniques per poder solucionar-ho. Una de las més eficaces és la radiofreqüència, que a més, no implica una intervenció quirúrgica. En aquest sentit, s’ha de destacar que aquest procediment no pretén substituir la cirurgia, que té unes indicacions molt concretes i uns resultats òptims en determinats casos, si no que constitueix una alternativa a certs tipus de flacciditat facial.

A més, un dels grans avantatges d’aquest tipus de tractament és que permet combinar-lo amb altres tècniques que fan que els efectes siguin més duradors. Així doncs, es pot fer amb infiltracions de toxina botulínica, Llum Intensa Polsada, Peelings... sempre que el metge especialista ho indiqui i després del temps prudencial recomanat en cada cas. 


Temps d'intervenció

60-80 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

Inmediata

Efecte

6 mesos

Resultat

Duradors


Procediment

El tractament de radiofreqüènciaa consegueix rejovenir la pell a través de l’acció del calor. Aquesta sensació es produeix per l’energia que la radiofreqüència exerceix sobre el col·lagen de las capes més profundes de la pell. Aquest calor aconsegueix de manera immediata l’estirament del teixit cutani, reduint els signes de l’envelliment facial al deixar la pell més clara i neta, sobre tot a la regió de les galtes, línia de la mandíbula i coll.

Aquest sistema és molt segur i eficaç, doncs el calor generat no afecta l’organisme perquè és molt superficial. Actualment s’han realitzat centenars de tractaments sense efectes secundaris. Durant l’aplicació del tractament el pacient pot notar una breu sensació de calor, però en cap cas aquesta sensació arriba a ser molesta. 

Hospitalització

Aquest tractament no necessita hospitalització, doncs es fa de manera ambulatòria.

Anestèsia

El tractament s’acostuma a realitzar de manera ambulatòria i amb l’aplicació d’una crema anestèsica que fa que el pacient se senti més confortable. De la mateixa manera, i per protegir la pell s’utilitza un sistema refrigerant incorporat abans, durant i després de cada aplicació.


Recomanacions preoperatori

De la mateixa manera que succeeix en tots els tractaments, la recomanació mèdica prèvia és imprescindible per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar el procediment. Malgrat això, i de manera general es pot indicar que la radiofreqüència és un tractament segur i eficaç.

El dia del tractament és aconsellable no anar maquillat a la consulta. 


Galeria


Cures Posteriors

Al tractar-se d’un mètode no quirúrgic, el pacient no necessita baixa laboral i pot continua amb la seva activitat normal sense cap tipus de problema. En alguns casos poden aparèixer àrees lleugerament rosades, que es poden prolongar durant dues hores aproximadament. En aquest temps és molt important evitar els focus de calor, però una vegada eliminat l’eritema, o pell rosada, es pot fer vida normal.F.A.Q.

Un sistema de refredament protegeix les capes més superficials de la pell mentre que una energia de radiofreqüència escalfa el col·lagen de les capes més internes. Aquest escalfament fa que les estructures més profundes de la pell es tensin immediatament. Amb el temps, es produeix col·lagen nou, que contribueix a tensar la pell encara més i a aconseguir un aspecte més jove. 

El col·lagen és una fibra bàsica que suporta l’estructura de la pell. Amb el pas del temps, el col·lagen s’esgota o es deteriora pels efectes del sol o d’altres factors mediambientals. 

Les pacients experimenten una breu i intensa sensació de calor mentre el col•lagen de les capes més profundes de la pell es tensa. Per a protegir la seva pell i fer que el tractament sigui més còmode, s’utilitza un sistema refrigerant incorporat, abans, durant i després de cada aplicació de radiofreqüència. 

El tractament pot durar des d’uns minuts fins a una hora, en funció de l’extensió de la zona a tractar. Fins i tot una mica més de temps per a la preparació de la pell, previ a l’aplicació del tractament. 

Els estudis realitzats mostren que les millores es veuen en la finor de la pell i apareixen gradualment entre 2 i 6 mesos després d’una sola sessió de tractament. Si més no, molts pacients afirmen que comencen a observar els resultats abans. 

La radiofreqüència provoca un estirament immediat de l’estructura del col•lagen, que es continua tensant al llarg del temps. Alguns informes elaborats per metges experts indiquen que els resultats perduren en el temps i depenen del procés natural d’envelliment de cada pacient. 

La majoria de persones poden fer una vida normal tot just després de l’aplicació del tractament. Alguns experimenten una vermellor lleu, que acostuma a desaparèixer aviat. No és necessari observar cap atenció especial després del tractament, tot i que es recomana utilitzar un filtre solar al tenir cura de la pell. 


Acreditacions Principals