XX Curs de Làser Médic Quirúrgic

Aquest curs està dirigit a tots els Llicenciats en Medicina

COORDINADORS:

DR. LUIS GRANDE
DRA. MONTSERRAT PLANAS

COMITÉ CIENTÍFIC ORGANITZADOR

Dr. Gabriel Planas
Dr. Jorge Planas
Dra. Montserrat Planas

QUADRE DOCENT

Dr. Didac Barco
Prof. Carlos Barranco
Dra. Virginia Benítez
Dr. Daniel Brualla
Dr. Alejandro Camps Fresneda
Dr. David Castellano
Dr. Carlos Fajardo
Dr. Lisandro Farollch
Dr. Serafín Fernández Cañadas
Dr. Jorge E. Gaviria  
Dr. Luis Grande
Dr.  Iván Ibáñez
Dra. Anna López
Dra. Rosa Moreno
Dra. Montserrat Planas
Prof. Alberto Prats
Dr. Rubén del Rio
Dra. Adriana Ribé
Dr. Lluis Salvadó
Dr. Rafael Serena
Dr. Mario Trelles
Dr. Mariano Vélez
Dra. Cristina Villanueva

DIJOUS, 24 D’OCTUBRE

08:30
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

08:45 OBERTURA DEL CURS
Dr. Jorge Planas i Dr. Gabriel Planas
Dr. Luís Grande i Dra. Montserrat Planas

09:00 Moderador: Dra. Montserrat Planas

INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL LÀSER: QUÈ ÉS I COM FUNCIONA  


INTERACCIÓ DE LA LLUM (LÀSER I ALTRES SISTEMES LUMÍNICS) EN EL TEIXIT BIOLÒGIC
Dr. Mario Trelles  

CARACTERÍSTIQUES, PARÀMETRES DOSIMÈTRICS I SEGURETAT DELS SISTEMES LUMÍNICS
Dr. Mariano Vélez

10:30 PAUSA-CAFÈ

11:00 Moderador: Dr. Mariano Vélez

PECULIARITATS ANATÒMIQUES DE LA REGIÓ I PELL FACIAL RELACIONADES AMB EL REJOVENIMENT  
Prof. Alberto Prats

RESUM DE LA HISTOLOGIA DE LA PELL NORMAL
AVENÇOS HISTOLÒGICS I MOLECULARS DE L’ENVELLIMENT CUTANI
Prof.  Carlos Barranco

FONAMENTS EN DERMATOSCÒPIA
Dra. Anna López Ferrer

FOTOTERÀPIA A BAIXA DENSITAT DE POTÈNCIA
Dr. Mariano Vélez
         
13:00 TEMPS LLIURE PER DINAR

15:30  Moderador: Dr. Daniel Brualla

ANESTÈSICS LOCALS. COMPLICACIONS I TRACTAMENT
Dr. David Castellano i  Dr. Lluís Salvadó

LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR FACIAL  
Dr. Daniel Brualla

LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR CORPORAL I TRACTAMENTS ENDOLUMINALS  
Dra. Virginia Benítez

VALOR DE L’ECODOPPLER EN EL DIAGNÒSTIC DE LA INSUFICIÈNCIA VENOSA CRÒNICA
Dra. Rosa Moreno

PLATAFORMA AMB LBO Y ND:YAG DE NOVA GENERACIÓ
Dr. Didac Barco

17.00 PAUSA-CAFÈ

17.30    Moderador: Dra. Virginia Benítez

NOVES PERSPECTIVES EN FOTODEPILACIÓ  
Dr. Mariano Vélez

ABORDATGE DE LES ESTRIES
Dra. Montserrat Planas

ELIMINACIÓ DE GRANULOMES
Dra. Montserrat Planas

DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE

09:00  Moderador: Dra. Adriana Ribé

NUTRICIÓ I EXERCICI ÒPTIMS: L’ESTUDI DEL METABOLISME
Dr. Iván  Ibáñez

RADIOFREQÜÈNCIA AMB MICROAGULLES. RESULTATS EN LA MILLORA FACIAL I CORPORAL
Dra. Virginia Benítez

TRACTAMENT INTEGRAL DE CEL•LULITIS I ADIPOSITATS LOCALITZADES AMB CRIOADIPÒLISI I MICROONES
Dr. Carlos Fajardo

COMBINACIÓ DE  SISTEMES EN EL REMODELAT CORPORAL
Dra. Adriana Ribé

NOVES TECNOLOGIES PER AL REJOVENIMENT FACIAL
Dra. Adriana Ribé

11.00  PAUSA CAFÈ

11:30  Moderador: Dra. Montserrat Planas

COM MILLORAR LA MIRADA AMB TOXINA BOTULÍNICA I FARCIMENTS DÈRMICS D’ÀCID HIALURÒNIC
Dra. Cristina Villanueva

LÀSER DE CO2 FRACCIONAL EN EL REJOVENIMENT CUTANI I ALTRES APLICACIONS DERMATOCOSMÈTIQUES
Dra. Montserrat Planas

MECANISMES I FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA CICATRITZACIÓ.
CLASIFICACIÓ MORFOLÒGICA I BICOMECANISMES. BASES CEL·LULARS I MOLECULARS.
Dr. Serafín Fernández Cañadas

PRINCIPIS BÀSICS DEL IPL I COMBINACIÓ AMB FILLERS I TOXINA BOTULÍNICA
Dr. Lisandro Farollch   

13:30 TEMP LLIURE PER DINAR

15.30  Moderador: Dra. Virginia Benítez

ER: YAG EN GINECOLOGIA, SOL PELVIÀ I COSMETOGINECOLOGIA
Dr. Jorge E. Gaviria

CANVIS HISTOLÒGICS EN LA SENESCÈNCIA DE LA MUCOSA VAGINAL DESPRÉS DE LA IRRADIACIÓ AMB LÀSER DE CO2
Dra. Virginia Benítez
    
REJOVENIMENT GLOBAL DEL FRONT MITJANÇANT EL LÀSER I ALTRES TÈCNIQUES ASSOCIADES
Dr. Rafael Serena

17.30  PAUSA CAFÈ

18.00  Moderador : Dr. Alejandro Camps Fresneda

DIAGNÒSTIC, EFECTES SECUNDARIS I COMPLICACIONS EN EL TRACTAMENT DE LES LESIONS PIGMENTADES
Dr. Rubén del Rio
    
ELIMINACIÓ DE TATUATGES AMB LÀSER DE PICOSEGONS: EXPERIÈNCIA DE 4 ANYS
Dra. Adriana Ribé

19.00 CLAUSURA DEL CURS
Dr. Salvador Navarro
Vice-decà UAB
 
19.30 COCKTAIL XXè ANIVERSARI

DISSABTE, 26 D’OCTUBRE


09:00
EXAMEN

09:30
PAUSA CAFÈ

09.45
SESSIÓ PRÀCTICA:
DEMOSTRACIONS DE PROCEDIMENTS EN VÍDEO

13:00
CLAUSURA DEL CURS

Es farà un examen al finalitzar el curs.

Crèdits curs: 1,5 ECTS

La Universitat Autònoma de Barcelona i Clínica Planas acreditaran l’assistència dels alumnes


Acreditacions Principals