XVII Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

Benvinguda


El Curs de Làser Mèdic Quirúrgic està dirigit a tots els Llicenciats en Medicina i Cirurgia i té com a objectiu donar una formació terórico-pràctica del funcionament del Làser en el camp de la medicina i cirurgia com a complement de la formació universitària i de reciclatge als especialistes , dins el marc de l'Estètica.

El curs està acreditat amb: 1´5 ECTS 

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes. 


Equip Mèdic de Clínica Planas

COMITÈ CIENTÍFIC ORGANITZADOR 

Dr. Jorge Planas 

Dr. Gabriel Planas

Dra. Montserrat Planas

Dr. Juan Luís Muñoz

Dr. Maged Haj-younes

COORDINADORS:

Dr. Luis Grande 

Dra. Montserrat Planas

Cuadre Docent 

Dr. Jorge Planas 

Dr. Alejandro Acuña

Dr. Guillermo Aldana

Dr. César Arroyo

Prof. Carlos Barranco

Dra. Virginia Benítez

Dr. Daniel Brualla

Dr. David Castellano

Prof. Ramón Corbalán

Prof. Magdalena Durán

Dr. Carlos Fajardo

Dr. Jorge E. Gaviría

Dra. Esther Gil

Dr. Luis Grande

Dr. Maged Haj-Younes

Dra. Ana López

Dr. Juan Luís Muñoz

Dra. Montserrat Planas

Prof. Alberto Prats

Dr. Rubén del Rio

Dra. Adriana Ribé

Dra. Josepa Rigau

Dr. Lluis Salvadó

Dra. Christina Schepers

Dra. Montserrat Serra

Dr. Mario Trelles

Dr. Mariano Vélez

Dra. Cristina Villanueva


horari

XVII CURS DE LÀSER MÈDIC QUIRÚRGIC

20, 21 i 22 d'octubre

DIJOUS, 20 D'OCTUBRE

 08:30 

           LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

  08:45 

           OBERTURA DEL CURS

           Dr. Jorge Planas i Dr. Gabriel Planas 

           Dr. Luís Gran i Dra. Montserrat Planas

09:00 

           INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL LÀSER: QUÈ ÉS I COM FUNCIONA

           Prof. Ramon Corbalán

           EFECTES CLÍNICS DE LA LLUM (LÀSER I ALTRES SISTEMES LUMÍNICS) AL TEIXIT 

           BIOLÒGIC

           Dr. Mario Trelles

            CARACTERÍSTIQUES, PARÀMETRES DOSIMÈTRICS I SEGURETAT DELS SISTEMES 

            LUMÍNICS

            Dr. Mariano Vélez

  10:30 PAUSA-CAFÈ 

  11:00 Moderador: Dr. Mariano Vélez 

             PECULIARITATS ANATÒMIQUES DE LA REGIÓ I PELL FACIAL RELACIONADES AMB EL 

           REJOVENIMENT

           Prof. Alberto Prats

             RESUM DE LA HISTOLOGIA DE LA PELL NORMAL 

           AVANÇOS HISTOLÒGICS I MOLECULARS DE L'ENVELLIMENT CUTANI

           Prof. Carlos Barranco i Dra. Ana López

           ANESTÈSICS LOCALS. COMPLICACIONS I TRACTAMENT 

           Dr. David Català i Dr. Lluís Salvadó

             FOTOTERÀPIA A BAIXA DENSITAT DE POTÈNCIA 

           Dra. Josepa Rigau

  13:15 TEMPS LLIURE 

  15:30 Moderador: Dr. Daniel Brualla 

              LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR FACIAL 

            Dr. Daniel Brualla

              LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR CORPORAL I TRACTAMENTS ENDOLUMINALS 

            Dra. Virginia Bénitez

            NOVES PERSPECTIVES EN FOTODEPILACIÓ 

            Dr. Mariano Vélez

  17:00 PAUSA CAFÈ 

  17.30 Moderador: Dra. Adriana Ribé 

              LIPOESCULTURA D'ALTA DEFINICIÓ AMB ULTRASONS D'ÚLTIMA GENERACIÓ 

            Dr. Alejandro Acuña

              COMBINACIÓ DE SISTEMES EN REMODELAT CORPORAL 

            Dra. Adriana Ribé

              ABORDATGE AMB LES ESTRIES 

            Dra. Montserrat Planes

              BIODERMOGENESIS A LA REGENERACIÓ DE LES ESTRIES. EXPERIÈNCIES, ESTUDIS I 

            RESULTATS

            Dr. Carlos Fajardo

DIVENDRES, 21 D'OCTUBRE

   09:00 Moderador: Dr. Joan Lluís Muñoz 

               REJOVENIMENT FACIAL I REMODELACIÓ VOLUMÈTRICA 

             Dr. Joan Lluís Muñoz

               NANOFAT-TÈCNICA ÚTIL PER AL REJOVENIMENT FACIAL 

             Dr. Jorge Planas

               BIOSTIMULACIÓN EN ESTÈTICA FACIAL-FACTORS DE CREIXEMENT- 

             REJOVENIMENT BUCAL

             Dra. Esther Gil

               COM MILLORAR LA MIRADA AMB TOXINA BOTULÍNICA I FARCITS DÈRMICS D'ÀCID 

             HIALURÒNIC

             Dra. Cristina Villanueva

               V-UP LÍFTING NO QUIRÚRGIC AMB FILS BARBADOS I HIDROXIAPATITA CÀLCICA 

             Dr. Maged Haj-Younes

   10.45 PAUSA CAFÈ 

   11:15 Moderador: Dr. Maged Haj-Younes 

               NOVA TÈCNICA MÍNIMAMENT INVASIVA PER A GENERAR COL.LAGEN I ELASTINA. 

             RESULTATS HISTOLÒGICS

             Dra.Virginia Bénitez

             NOVES TECNOLOGIES PER REJOVENIMENT FACIAL 

             Dra. Adriana Ribé

               LÀSER DE CO2 FRACCIONAL A REJOVENIMENT CUTANI I ALTRES APLICACIONS 

             DERMATOCOSMÉTICAS i ELIMINACIÓ DE GRANULOMES

             Dra. Montserrat Planes

               CICATRIUS, QUELOIDES I GRANULOMES 

             Dra. Montserrat Planes

             MANEIG DEL REJOVENIMENT FACIAL A PACIENTS DE PELL FOSCA 

             Dr. Guillermo Aldana

               REJOVENIMENT FACIAL NO ABLATIU MITJANÇANT FONTS DE LLUM 

             Dr. Rubén del Rio

  13:35 TEMPS LLIURE 

  15:30 Moderador: Dr. Ruben del Rio 

             TRACTAMENTS LÀSER EN PIC SEGONS AMB DOS LONGITUDS D'ONA. NOVA TÈCNICA 

           PER A ELIMINAR TATUATGES I LESIONS PIGMENTADES. NOUS PROTOCOLS DE TRACTAMENT.

           Dra. Adriana Ribé

              LESIONS PIGMENTADES CONGÈNITES. ABORDATGE TERAPÈUTIC 

            Dra. Montserrat Serra

              DIAGNÒSTIC, EFECTES SECUNDARIS I COMPLICACIONS EN EL TRACTAMENT DE LES 

            LESIONS PIGMENTADES

            Dr. Rubén del Rio

            ACNE: TRACTAMENT COMBINAT DE LA MALALTIA ACTIVA I DE LES SEVES SEQÜELES 

            Dra. Christina Schepers

17:00 PAUSA CAFÈ 

17.30 Moderador: Dr. Jorge I. Gaviria 

              ANTIAGING VAGINAL 

            Prof. Magdalena Durán

            ER: YAG A GINECOLOGIA, PIS PÈLVIC I COSMETOGINECOLOGÍA 

            Dr. Jorge I. Gaviria

              GINECOESTÉTICA LÀSER 

            Dr. César Rierol

              VAGINOPLÀSTIA AMB RADIOFREQÜÈNCIA 

            Dr. Joan Lluís Muñoz

            MANEIG PRÀCTIC: INDICACIONS, CONTRAINDICACIONS I EFECTES SECUNDARIS DE 

            ELS LÀSERS A GINECOLOGIA

            Dr. Jorge I. Gaviria

DISSABTE, 22 D'OCTUBRE

  09:00 

            EXAMEN

  09:30 

             PAUSA CAFÈ

  09.45 

             SESSIÓ PRÀCTICA

             Demostracions de procediments en vídeo

  13:00 

             CLAUSURA DEL CURS

Es realitzarà un examen al final del curs. 

La universitat Autònoma de Barcelona i Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes


Seu del Curs

Auditori Jaume Planas

Pere II de Montcada, 16

08034 - Barcelona

Tel 93 2032812 Fax. 93 2069989

Sra. Mª Antonia Fontdevila

cursos@clinicaplanas.com


Quota d´inscripció

400 Euros (Places limitades per rigorós ordre d'inscripció)


Sota els auspicis de

{{ media | 1412 | img }}

Empreses col·laboradores

{{ media | 1413 | img }}

Acreditacions Principals