XV Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

Benvinguda


El Curs de Làser Mèdic Quirúrgic està dirigit a tots els Llicenciats en Medicina i Cirurgia i té com a objectiu donar una formació terórico-pràctica del funcionament del Làser en el camp de la medicina i cirurgia com a complement de la formació universitària i de reciclatge als especialistes , dins el marc de l'Estètica.

Les classes duraran entre 15 i 45 minuts i es realitzarà un examen al final del curs. El curs té una durada de 3 crèdits. 

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes. 


Equip Mèdic de Clínica Planas

QUADRE DOCENT:

Dr. Jorge Planas

Dr. Gabriel Planas

Dr. Juan Pedro Alvárez de Toledo

Dra. María Dolores Antón

Dr. Carlos Barranco

Dra. Virginia Benítez

Dra. Helena Biosca

Dr. Alejandro Camps Fresneda

Dr. David Castellano

Dra. Marta Castillo

Prof. Ramón Corbalan

Dr. Ruben del Rio

Dr. Juan Marcos Fernández Pradas

Dra. Esther Gil

Dr. Luis Grande

Dra. Ana López

Dr. José Antonio Martínez Almagro

Dra. Alicia Merino

Prof. Jordi Mompart

Dr. Julio Morales

Dr. Gerardo Moreno

Dr. Juan Luís Muñoz del Olmo

Dr. José María Picó

Dra. Montserrat Planas

Prof. Alberto Prats

Dr. Antonio Raja

Dra. Adriana Ribé

Dra. Natalia Ribé

Dra. Josepa Rigau

Dr. Lluis Salvadó

Dr. Manuel Sánchez

Dr. Xavier Santos

Dra. Christina Schepers

Dra. Judith Sendra

Dr. Rafael Serena

Dra. Montserrat Serra

Dr. Mariano Vélez

Dra. Cristina Villanueva

horari

XV CURS DE LÀSER MÈDIC QUIRÚRGIC

16-17 i 18 octubre 2014


DIJOUS , 16 D'OCTUBRE

08:30 

  LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

08:45     

  OBERTURA DEL CURS

  Dr. Jorge Planas i Dr. Gabriel Planas

  Dr. Lluis Grande i Dra. Montserrat Planas

09:00 

  Moderador: Dra. Montserrat Planas 

  INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL LÀSER : QUÈ ÉS I COM FUNCIONA 

  Prof. Ramón Corbalán

  INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ÒPTICS 

  COM ACONSEGUIR LA MILLOR FOCALITZACIÓ D'UN FES DE LLUM

  Prof. Jordi Monpart

  INTERACCIÓ DE LA RADIACIÓ LÀSER AMB LA MATÈRIA 

  Dr. Juan Marcos Fernández Pradas

10:30 PAUSA - CAFÈ 

11:00 

  Moderador. Dr. Mariano Vélez 

  RESUM DE LA HISTOLOGIA DE LA PELL NORMAL 

  AVANÇOS HISTOLÒGICS I MOLECULARS DE L'ENVELLIMENT CUTANI

  Dr. Carlos Barranco y Dra. Ana López

  PECULIARITATS ANATÒMIQUES DE LA REGIÓ I PELL FACIAL RELACIONADES AMB EL REJOVENIMENT 

  Prof. Alberto Prats

  CANVIS FOTOQUÍMICS DE LA PELL A LA TERÀPIA AMB LÀSER 

  Dra. Josepa Rigau

  EFECTES CLÍNICS DE LA LLUM (LÀSER I ALTRES SISTEMES LUMÍNICS EN EL TEIXIT BIOLÒGIC) 

  Dr. Mario Vélez

13:15 TEMPS LLIURE 

15:30   

  Moderador: Dra. Virginia Benitez

  INTERACCIÓ LASER - NANOPARTÍCULA 

  Dra. Judith Sendra

  CARACTERÍSTIQUES , PARÀMETRES DOSIMÈTRICS I SEGURETAT DELS SISTEMES LUMÍNICS 

  Dr. Mariano Vélez

  LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR I TRACTAMENTS ENDOLUMINALS 

  Dra. Virginia Bénitez

  FOTODEPILACIÓ AMB SISTEMES DE LLUM INTENSA POLSADA I LÀSER 

  Dr. Gerardo Moreno

  17:00 PAUSA CAFÈ 

17.30  

  Moderador: Dr. mariano Vélez 

  TRACTAMENTS DE REMODELACIÓ CORPORAL 

  Dr. Manuel Sánchez

  REMODELACIÓ CORPORAL AMB LÀSER FRED? UNA REALITAT 

  Dra. Helena Biosca

    CONFORT ANESTÈSIC EN TRACTAMENTS AMB LÀSER 

  Dr. Jose A. Martínez Almagro

    ANESTÈSICS LOCALS . COMPLICACIONS I TRACTAMENT 

  Dr. David Castellano / Dr. Lluís Salvadó

 

DIVENDRES , 17 D'OCTUBRE 

 09:15 

Moderador: Dr. Rafael Serena 

LÀSER DE CO2 FRACCIONAL A REJOVENIMENT CUTANI I ALTRES APLICACIONS 

DERMATOCOSMÉTICAS

Dra Montserrat Planas

REJOVENIMENT CUTANI FACIAL AMB LÀSER ERBIUM: YAG VERSUS PEELING QUÍMIC PROFUND 

Dr. Rafael Serena

REJOVENIMENT FACIAL MITJANÇANT FILS TENSORS COMBINAT AMB ALTRES TÈCNIQUES 

Dr Antonio Raja

REJOVENIMENT FACIAL COMBINAT AMB CARBOXIMETILCEL I LÀSER NO ABLATIU 

Dra Natalia Ribé

COM MILLORAR LA MIRADA AMB TOXINA BOTULÍNICA I FARCITS DÈRMICS D'ÀCID HIALURÒNIC 

Dra Cristina Villanueva

10.45 PAUSA-CAFÈ 

11:15 

Moderador: Dra. Marta Castillo 

VERSATILITAT DE LA LLUM POLSADA INTENSA AMB DOBLE FILTRE EN UNA CONSULTA MÈDIC-ESTÈTICA 

Dra Alicia Merino

REMODELACIÓ VOLUMÈTRICA FACIAL I ENVELLIMENT 

Dr Juan Luís Muñoz del Olmo

INDICACIONS DELS LEDS EN MEDICINA ESTÈTICA 

Dra Cristina Schepers

ELIMINACIÓ DE TATUATGES: NOUS PROTOCOLS DE TRACTAMENT AMB QS "NANOSEGUNDOS", VS LÀSER DE PICOSEGUNGOS 

Dra Montserrat Serra

TRACTAMENTS LÀSER EN PIC SEGONS AMB dues longituds d'ona. NOVA TÈCNICA PER ELIMINAR TATUATGES I LESIONS PIGMENTADES 

Dr Juliol Morals

 ALGORITME DE DECISIONS EN REMODELACIÓ CORPORAL 

 Dr. Xavier Santos

13:15 TEMPS LLIURE 

15:30 

Moderador: Dra. Adriana Ribé 

NOVES APLICACIONS TERAPÈUTIQUES DE SISTEMES DE LLUM FRACCIONADA 

Dra Adriana Ribé

PROTOCOL DE REJOVENIMENT FACIAL QUÍMIC-LUMÍNIC 

Dr Rubén del Rio

LIPÒLISI CORPORAL MITJANÇANT LÀSER AMB FIBRA ÒPTICA 

Dr José María Picó

SINERGIA AMB TERÀPIES COMBINADES RÀDIO FREQÜÈNCIA MONOPOLAR+ HIFU A ABDOMEN 

Dra María Dolores Antón

ABORDATGE DEL CONTORN CORPORAL AMB RADIOFREQÜÈNCIA COMBINADA 

Dra Virginia Bénitez

17:30 PAUSA CAFÈ 

18.00 

Moderador: Dr. Alejandro Camps Fresneda 

QUÈ FARIA VOSTÈ DAVANT ALGUNES LESIONS D'APROXIMACIÓ TERAPÈUTICA COMPLEXA? 

Dr Alejandro Camps Fresneda

BIOSTIMULACIÓN EN ESTÈTICA FACIAL. FACTORS DE CREIXEMENT 

Dra. Esther Gil

APLICACIONS ACTUALS DEL làser de femtosegons EN CIRURGIA OCULAR 

Dr Juan Pedro Álvarez de Toledo Elizalde


DISSABTE , 18 D'OCTUBRE 

09:00 

EXAMEN

09:30 

PAUSA CAFÈ

09.45 

CLASSE PRÀCTICA

13:00 

CLOENDA DEL CURS


Seu del Curs 

Auditori Jaume Planas

Pere II de Montcada, 16

08034 - Barcelona

Tel 93 2032812 Fax. 93 2069989

Sra. Mª Antonia Fontdevila

cursos@clinicaplanas.com


Quota d´inscripció

400 Euros (Places limitades per rigorós ordre d'inscripció)

Acreditacions Principals