Jornada limfedema 2017

Benvinguda


Aquesta jornada té com a objectiu el intercanviar la nostra experiència en el tractament del limfedema amb professionals de diferents especialitats i comptant amb la valuosa col·laboració de les Associacions d'ajuda als afectats de limfedema i càncer de mama.

En els últims anys el món de la microcirurgia ha evolucionat a un ritme vertiginós i de la mateixa manera hem aconseguit un gran avanç en el coneixement de l'anatomia microvascular i del sistema limfàtic. Tot això obre un ventall de noves possibilitats terapèutiques en el tractament del limfedema per optimitzar els recursos científics de què disposem en l'actualitat, amb l'única finalitat de millorar l'estat dels pacients que pateixen aquesta invalidant patologia.

Aquesta Jornada va adreçada a afectats de lindefema i familiars, associacions de Càncer de Mama i Limfedema, Cirurgians Vasculars, Ginecòlegs, Senòlegs, Oncòlegs, Rehabilitadors, metges i fisioterapeutes.


Equip Mèdic de Clínica Planas

Dr. Jorge Planas - Cirurgià Plàstic Clínica Planas

Dr. Santiago Escrivà de Romaní - Oncòleg especialitzat en Mama - Hospital Vall d'Hebron

Dr. Fidel Fernández Quesada - Director del Capítol de Limfologia de la Societat Espanyola de Cirurgia Vascular

Dr. José Godoy - Cirurgià Vascular

Dr. Jaume Masià - Cirurgià Plàstic i reconstructiu Clínica Planas - Director del Barcelona Lymphedema research group

Dra. Gemma Pons - Cirurgià Plàstic especialitzat en limfedema de l'Hospital Sant Pau

Sr Francisco Millán - Fisioterapeuta i director de l'institut fisiomédico de Madrid

Dra. Mª Ángeles Ramos - Nutricionista especialitzada en limfedema - Universitat Complutense Madrid

Sra. Sara García - Psico oncòloga especialitzada en Càncer de mama de l'Hospital de Sant Pau

Patricia Martínez - Infermera especialista en Limfedema de Clínica Planas

Francisco Cascajosa - Preparador físic de la clínica Planas


Horari

Horari Jornada: 16: 00h - 19: 30h

Obertura de la Jornada

Dr. Jorge Planas

El Limfedema a Espanya

Dr. Fidel Fernández Quesada

Càncer de Mama i Limfedema

Dr. Santiago Escrivà de Romaní

Trastorns psicològics i aproximació terapèutica del pacient amb Limfedema

Sra. Sara García

La nutrició i els trastorns limfàtics

Dra. Mª Ángeles Ramos

Nous mètodes diagnòstics per la imatge del Limfedema

Dra. Gemma Pons

17:30 Coffe break - Mini taller

          - Limfografia directa amb contrast verd d'indocianina (PDE)

            Srta. Patricia Martínez - Infermera especialista en Limfedema Clínica Planas

         - Tractament conservador "Mètode godoy"

            Sr. Francisco Millán

Introducció al tractament conservador del Limfedema

Sr. Francisco Millán

"Mètode Godoy": Un pas endavant en el tractament conservador del Limfedema

Dr. José Godoy

Últims avenços en el tractament quirúrgic del Limfedema

Dr. Jaume Masià

Taula Rodona: Tractament integral del Limfedema en una Unitat Multidisciplinar


Inscripció

Places Limitades per rigorós ordre d'inscripció


Quota d´inscripció

25€ (Places limitades per rigorós ordre d'inscripció)

Acreditacions Principals