Dr. Miguel Prats Esteve

Dr. Miguel Prats Esteve

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Lloc i data de naixement: Barcelona, 17 juliol 1943.

- Col•legiat 4.838

- Va estudiar a la Facultat de Medicina de Barcelona, on es va llicenciar amb premi extraordinari el 1967 i es va doctorar el 1973. Especialista en Cirurgia i Radiologia.

- El 1975 va ser nomenat per oposició professor adjunt de la Universitat de Patologia i Clínica quirúrgiques.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

- Cap Secció Cirurgia Hospital Clínic. Responsable Unitat Patologia Mamària, fins a 1999

- Fundador / Director del Centre de Diagnòstic de les Afeccions mamàries de Barcelona, des de 1973

- Director de la Unitat de Patologia Mamària / Senologia. Clínica Planas, des de 1998.

ACTIVITAT DOCENT

- En l'actualitat és Professor Titular de Cirurgia (Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques-Facultat de Medicina? Universitat de Barcelona).

- Subdirector i Professor de l'Escola Internacional de Sinologia (Universitat de Montpeller, França)

- Director dels Cursos de Postgrau de la I a la VIII de Patologia Mamària 1989-2002). YI a la VI del Màster en Patologia Mamària i Sinologia (1992-2003), de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. En ells s'han format més de 340 especialistes espanyols, portuguesos i centre i sud-americans.

CURSOS, SEMINARIS, PONÈNCIES, CONGRESSOS

- President del II Congrés i X Congressos Internacionals de Sinologia, celebrats a Barcelona el 1981, 1991 respectivament.

- Membre del Comitè Científic de diversos Congressos Nacionals i Internacionals.

- Ha assistit i participat en nombrosos congressos, cursos, simposis, taules rodones, etc ... nacionals i internacionals.

PUBLICACIONS

- Nombrosos articles en revistes nacionals i estrangeres, així com col•laborador en diversos llibres.

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

- Membre corresponsal de diverses Societats Nacionals i Internacionals.

- Secretari General de la Societat Internacional de Sinologia.

- Fundador de l'Associació Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària, (1980) de la qual va ser a més president fins a 1989.

- Fundador i Director de la Revista de Sinologia i Patologia Mamària (1987-2000).

- Membre de les Societats Internacional, Espanyola i catalana de Cirurgia.

- Membre del Comitè de Redacció de les Revistes: Quirúrgica Espanyola, Neoplàsia, Breast Diseases, Le Sein, The Breast.

- Membre de la Comissió EEC / ESO (European School of Oncology) pel sreening del càncer de mama a Europa.

- Vicepresident de "MANOMED" Associació Europea per al Control de Qualitat en Ensenyament i Diagnòstic del càncer de mama.

- Nomenat President Honorari de la Societat Internacional de Sinologia el 1998.

- Membre del Consell Directiu de la "International Association of Breast Cancer Research".

- Member of the Board de la Societat Internacional de Sinologia, 2002