Dr. Miguel Prats de Puig

Dr. Miguel Prats de Puig

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Lloc i data de naixement: Barcelona, 17 maig 1969

- Col•legiat 29.737

- Títol de batxiller 1987

- Diploma d'operador d'instal•lacions radioactives de radiodiagnòstic, 1991

- Alferez de complement del servei de formació de quadres de comandament de l'exèrcit de terra, 1992

- Alumne intern per oposició de la càtedra d'urologia de la facultat de medicina (hcp-ub), 1992

- Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, 1993

- Certificat acreditatiu per a l'exercici de funció com a metge general, segons els articles 7 i 8 de la directiva 84/457/CE

- Diploma universitari en Senologia i Patologia mamària per la universitat de Barcelona, 1994

- Màster universitari en Senologia i Patologia mamària per la universitat de Barcelona, 1995

- Especialista en Obstetrícia i Ginecologia, MIR, 1999. Format a l' Institut Universitari Dexeus

- Tesi doctoral en curs. Suficiència investigadora concedida i cursos de doctorat realitzats


NOMENAMENTS

- Membre de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia mamària

- Membre del comitè editorial de la revista espanyola de Se nologia -Patologia mamària i col•laborador habitual de la mateixa

- Coordinador de la unitat de Patologia Mamària d'institucions Font Sastre de Mataró

- Senólogo en la unitat de Patologia Mamària de la Clínica Planas de Barcelona

- Senólogo al centre de diagnòstic de les Afeccions mamàries de Barcelona

- Consultor de patologia mamària en centre mèdic Adeslas Carles III, Barcelona

- Member-at-large del board of directors de la SIS (Senologic International Society)

- Vocal de la junta directiva de la societat espanyola de Sinologia i Patologia Mamària


PERFIL PROFESSIONAL

- Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia amb formació altament especialitzada en Senologia-Patologia Mamària, tant des del punt de vista clínic, com des del punt de vista del diagnòstic per la imatge i la cirurgia.

- Formació continuada en Patologia Mamària amb assistència mínima a 2 cursos o congressos cada any, un Nacional i l'altre Internacional com a mínim. Participació com a ponent o professor en cursos i reunions científiques. Publicació d'articles en revistes científiques i col•laboració en diversos llibres de l'especialitat.

- Estades acreditades en Unitats de Patologia Mamària d'alt Prestigi: Centre de Patologia de la Mama (Madrid Dr A teixirien), Programa de Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama de Navarra (Pamplona, Dra N Ascunce), Unitat de Mama de l'Hospital Verge del Camí (Pamplona, Dr F Domínguez-Cunchillos), Unitat de Patologia Mamària Clínica Universitària de Navarra (Pamplona, Dr G Zornoza), Unitat de Patologia Mamària de l' Hospital del Sagrat Cor (Barcelona, Dr E Basilio) , IMIM (Institut Monpellierenc D’ Imagerie Médicale, Monpellier, Dr J Lamarque), INT (Institut Nazionale vaig donar Tumori, Milà, Dr B Salvadori). IEO (Istituto Europeo di Oncologia-Dr.U.Veronessi, Dr Mattia Intra)

- Experiència docent i com a ponent en diversos Congressos i Reunions Nacionals i Internacionals. Professor del Màster Universitari de Patologia Mamària-Senologia de la Universitat de Barcelona.

- Àmplia experiència en tècniques diagnòstiques invasives: puncions dirigides per ecografia o per estereotàxia amb agulla fina i amb agulla gruixuda. Àmplia formació quirúrgica sobre els processos benignes i malignes de la mama, incloent la tècnica de Biòpsia Selectiva del Gangli Sentinella. Ecografia mamària intraoperatòria.