Cirurgia del Limfedema i Lipedema

Els Limfedemes i Lipedemas sota control

Cirurgia del Limfedema i Lipedema

LIMFEDEMA

El limfedema és un bloqueig del sistema limfàtic, que deixa de funcionar amb normalitat per l’excés de limfa (fluid que ajuda a combatre les infeccions i malalties) als vasos limfàtics. Aquesta acumulació de proteïna als teixits causa un excés de fluix que es manifesta en forma d’inflor crònica en una o vàries parts del cos, provocant sensació de pesadesa i una disminució de la mobilitat i de la qualitat de vida del pacient.

Sovint es considera que el limfedema passa només a braços i cames, si més no, altres regions del cos, com els genitals poden presentar-lo degut a diferents patologies.

La Microcirurgia del Limfedema permet corregir el limfedema, un efecte secundari que té lloc en un 20% de les pacients que han sofert una mastectomia després de patir un càncer de mama, i que generalment causa inflor al braç. En la cirurgia oncològica, al treure els ganglis, en ocasions la zona de drenatge de la limfa es veu obstruïda i aleshores s’acumula a les extremitats, formant uns edemes. Això provoca inflor crònica en una o vàries parts del cos, com braços, cames o genitals, que a part de tenir un efecte antiestètic, limiten notablement les facultats físiques del pacient. Les parts del cos afectades pel limfedema es van fent fibroses i, como hi ha una disminució de les defenses, ja que el sistema limfàtic és un sistema immunitari defensiu, existeixen moltes més probabilitats de patir infeccions.

Fins fa poc, l’única forma de localitzar els canals limfàtics, era injectant en el cos del pacient uns pigments que oferien una probabilitat molt baixa de trobar-los, degut al seu caràcter i dimensions microscòpiques. Ara, gràcies a un innovador escàner de diagnòstic, el PDE Photodinamic Eye, que ha incorporat la Clínica Planas, primer centre d’Europa en disposar d’aquesta tecnologia puntera, podem fer un diagnòstic i posterior tractament, a un nivell de precisió mot més gran, i classificar-los segons la seva mida.

Procediment

1.- Tècniques microquirúrgiques reconstructives:
 
Existeixen 2 tècniques a destacar, que precisen de cirurgians especialitzats en microcirurgia per practicar-les:

Transferència ganglionar microquirúrgica:

Consisteix a extreure ganglis sans amb vasos sanguinis d'una part del cos on resultin prescindibles, com la zona superficial de l'engonal, i traslladar-los a l'aixella mitjançant microcirurgia. Així es restitueixen els ganglis extirpats en el buidament ganglionar (tractament contra el càncer) que, un cop trasplantats a l'aixella, generen una nova xarxa de vasos limfàtics (linfogénesis): aquesta nova xarxa connecta la xarxa limfàtica del braç amb els nous ganglis i permet buidar la limfa a través d'ells. D'aquesta manera es redueix la limfa acumulada i es crea un nou sistema de drenatge limfàtic. Pel que fa a la cirurgia, es porta a terme sota anestèsia general,i te una durada entre 4 i 5 hores i requereix que la pacient romangui hospitalitzada de 4 a 5 dies.

Derivació microquirúrgica limfàtic-venosa:

Consisteix a unir els vasos limfàtics superficials (que estan just sota la pell) amb les venes subdérmicas del braç afectat mitjançant tècniques de supramicrocirurgia, a través d'uns petits talls a la pell (d'al voltant d'1 centímetre de longitud). D'aquesta manera, es descarrega el limfedema, ja que la limfa es deriva des del sistema limfàtic cap a les venes superficials. Aquesta segona opció, que es pot realitzar amb anestèsia local, requereix 4 dies d'ingrés hospitalari per a la pacient.

Linfedema 1
 
2.- Tècniques reductives:

Liposucció Limfàtica selectiva:

Consisteix a eliminar el greix hipertròfic subcutani mitjançant una cirurgia mínimament invasiva. Es combina un vibro-lipoaspirador mitjançant isquèmia distal i tumescència líquida proximal amb un estudi  intraoperatori mitjançant verd d'indocianina, per preservar els canals limfàtics funcionants. D'aquesta manera, eliminem el greix a través d'unes petites incisions mantenint el Sistema Limfàtic actiu. La Cirurgia es du a terme sota anestèsia general, requerint un ingrés de 3 a 4 dies a l'Hospital.
En la gran majoria dels casos sol ser suficient amb un tractament, encara que en determinats pacients amb linfedemes de llarga evolució, cal combinar les tècniques per obtenir el millor resultat possible.

Linfedema 2

Tan important com el tractament, és el diagnòstic i estudi preoperatori. Fins fa poc, l'única forma de localitzar els canals limfàtics, era injectant en el cos del pacient uns pigments que oferien una molt baixa probabilitat de trobar-los, a causa del seu caràcter i dimensions microscòpiques. Ara, gràcies a un innovador escàner de diagnòstic, el PDE (Photodinamic Eye), que va incorporar Clínica Planas a l'any 2008, primer centre d'Europa en disposar d'aquesta puntera tecnologia, podem realitzar un diagnòstic i posterior tractament, a un nivell de precisió molt més gran, podent classificar-los segons la seva grandària.

L'any 2016, un cop més Clínica Planas ha fet un altre pas endavant en la innovació, adquirint la tecnologia més avançada en aquest camp, el nou Fluobeam, escàner de tecnologia francesa que permet no només la visualització, sinó també el mesurament de fluxos obtenint l'estudi òptim per indicar la millor opció quirúrgica en cada pacient.

Un cop s'indica una tècnica reconstructiva microquirúrgica com a millor opció, realitzem un estudi complementari mitjançant una Linforesonancia Magnètica de 3 tesles.

LIPEDEMA

El lipedema és un tipus de lipodistròfia, és a dir, una alteració de la formació i distribució del greix subcutani, que pot presentar-se en diferents etapes de la vida, encara que la més freqüent és la puberal.
Majoritàriament afecta les extremitats inferiors encara que també en les superiors. Aquesta malaltia la pateixen principalment dones i continua sent una gran desconeguda. El seu origen pot ser hereditari (de tipus congènit), encara que hi ha diferents factors alguns desconeguts que afecten aquesta patologia.

El lipedema pot ser pur o mixt, és a dir un lipedema acompanyat de limfedema.

El lipedema té tractament en tots els casos, dependrà de la forma de presentació, si és un lipedema pur, cal fer una lipoaspiració limfàtica selectiva: és a dir, treure el greix mitjançant aspiració a través de petites incisions, respectant el sistema limfàtic funcionant. Si és un limfedema mixt, que vol dir que té una part d'alteració del sistema limfàtic i una part d'hipertròfia greix, el que cal fer primer és estudiar el sistema limfàtic per veure si podem reparar el sistema limfàtic i en una segona fase, tractar aquesta hipertròfia de greix, com hem explicat anteriorment.

Tots els lipedemas milloren, encara que la millora depèn del volum de la hipertròfia de greix de la pacient, de la qualitat de la pell i del component vascular. Un altre factor important és l'edat de la pacient, ja que com més jove és la pacient, millor resultat podem obtenir, car la pell respon millor davant la reducció del volum ja que posseeix  major capacitat de contracció. Podem afirmar amb absoluta honestedat que totes les pacients milloren la qualitat de vida; la reducció considerable del volum, l'eliminació de la sensació de pesadesa i fins i tot en pacients amb bona qualitat de pell es pot aconseguir la restitució del contorn com si mai haguessin patit d'un lipedema.

Liposucció Limfàtica selectiva:

Consisteix a eliminar la hipertròfia de greix subcutani mitjançant una cirurgia mínimament invasiva. Es combina un vibro-lipoaspirador mitjançant isquèmia distal i tumescència líquida proximal amb un estudi intraoperatori mitjançant verd d'indocianina per preservar els canals limfàtics funcionants. D'aquesta manera, eliminem el greix a través d'unes petites incisions mantenint el Sistema Limfàtic actiu. La Cirurgia es porta a terme sota anestèsia general, requerint un ingrés de 3 a 4 dies a l'Hospital.

Linfedema 3

Més informació sobre Cirurgia del Limfedema i Lipedema

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Anestèsia

El Dr. Jaume Masià explica els resultats

Clínica Planas és el primer centre d’Europa en incorporar a la seva Unitat de Cirurgia Limfàtica un escàner que permet localitzar amb precisió els canals limfàtics per tractar el limfedema. Aquesta nova tècnica de supramicrocirurgia importada de Japó, suposa un clar avenç en el tractament, amb uns resultats satisfactoris.

La disminució de la inflor de l’extremitat afectada, i la sensació de pesadesa, suposen una millora en la mobilitat i conseqüentment en la qualitat de vida de la persona afectada.

Dr. Jaume Masià