Sindrome de Poland

La malformació congènita toràcica te sol.lució

Sindrome de Poland

La Síndrome de Poland és una malformació congènita toràcica, que es caracteritza per l'absència o desenvolupament incomplet del múscul pectoral major en un costat del cos i, en ocasions, amb deformitat de la paret toràcica i absència o desenvolupament incomplet de la glàndula mamària d'aquest mateix costat.

L'elecció del mètode més apropiat per corregir aquesta malformació congènita, dependrà de cada cas ja que la solució varia en funció del grau de deformitat i de si el pacient és home o dona, però en qualsevol cas la tècnica quirúrgica sempre constarà de mètodes per aportar volum al costat afectat i així aconseguir simetria. Depenent del cas, podrem aportar aquest volum mitjançant pròtesis o teixit propi.


Quant als homes amb Síndrome de Poland, l'objectiu és reemplaçar el múscul pectoral inexistent. Per a això, la millor tècnica és transferir el múscul de Latissimus dorsi al pit a través d'un túnel cutani a nivell de l'aixella.


Un altre mètode de reconstrucció més utilitzat en la dona i que no necessita traslladar el múscul de l'esquena al pit, és la col·locació d'un expansor cutani, que és un implant amb capacitat de dilatar en ser omplert de mica en mica de líquid. Un cop s'ha aconseguit l'expansió de la pell del tòrax es canvia l'expansor per una pròtesi feta a mida, aportant cobertura amb empelt de greix pròpia.


En casos severs que es necessiti aportar més pell i volum es pot utilitzar la tècnica DIEP, tècnica que també fem servir en la reconstrucció mamària post mastectomia

Més informació sobre Sindrome de Poland