Ozonoteràpia

Nou centre integral en tractaments d'ozonoteràpia en Clínica Planas

Ozonoteràpia

La ozonoteràpia és actualment una de les àrees mèdiques de moda i amb més creixement de centres especialitzats a Europa. Compta cada vegada amb més pacients que donen el pas i proven els extraordinaris resultats dels tractaments d'ozó.

Són moltes les persones, sanes o amb diferents patologies, que afirmen que gràcies a les teràpies d'ozó mèdic han millorat la seva qualitat de vida o s'han recuperat més ràpidament de la seva malaltia o lesió, després d'haver provat moltes altres alternatives.

Però, què és l'ozó mèdic?. El Ozó mèdic és una barreja d'oxigen i ozó amb una concentració entre 1 i 100 micrograms per mil•límetre. El metge especialista determina la concentració i la dosi total segons la indicació clínica, la patologia i les condicions del pacient.

Científicament provat i contrastat, l'ozó presenta com beneficis més destacats:

Oxigenació


Augmenta la capacitat de la sang per absorbir i transportar major quantitat d'oxigen a tot l'organisme, millorant la circulació i les funcions cel•lulars en general.

Revitalitzant i regenerador

Demostrat la seva capacitat per promoure la recuperació funcional de nombrosos pacients afectats per malalties degeneratives. Estimula les defenses de l'organisme. Promou la cicatrització d'úlceres i teixits articulars deteriorats com en l'artrosi.

Antioxidante

Es l'únic mitjà conegut capaç d'estimular els enzims cel lulars antioxidants, eliminant els radicals lliures responsables de l'envelliment cel•lular i de processos degeneratius de l'organisme.

Antiinflamatori

Tracta el dolor mitjançant la seva aplicació local perquè actua neutralitzant els mediadors neuro químics de la sensació dolorosa, facilitant la metabolització i eliminació de mediadors inflamatoris com histamines, quininas, ...
Antivíric i germicida. Elimina tot tipus de microorganismes patògens com bacteris, fongs i virus.

Tot aquest potencial amb tractaments adaptats al pacient i la seva patologia. Sense necessitat de cirurgia, ni anestèsia, ni hospitalització. No presenta efectes secundaris, i és compatible amb qualsevol altre tractament que s'estigui realitzant.


Distingim tres grans àrees d'aplicació de l'ozó mèdic:

Més informació sobre Ozonoteràpia

Àrea del benestar:

Àrea del dolor

Àrea de patologies mèdiques

Com administrem l'ozó, formes més freqüents: