Nou servei d'electroestimulació muscular per tonificar el cos

Planas Medical Gym ha incorporat el sistema de EEM , (Electro-estimulació muscular ) als seus serveis. Es tracta d'un vestit amb elèctrodes, especialment dissenyat per a generar un estímul general en tots els grups musculars, podent prioritzar en músculs concrets depenent de l'objectiu o necessitats del pacient .

Nou servei d'electroestimulació muscular per tonificar el cos

COM FUNCIONA ?

El vestit porta incorporats diferents elèctrodes que generen impulsos elèctrics mesurats per un software que podem controlar des d'una torre de control . Aquests impulsos generen una contracció muscular involuntària i immediata que podem regular completament en durada i intensitat , sempre segons els objectius plantejats . Tot això en sessions de 20 minuts de durada . S'aconsella un mínim d'una sessió i un màxim de tres sessions per setmana . Cada sessió de 20 minuts equival a mes d'una hora d'entrenament al gimnàs en quant a treball muscular es refereix , així mateix , la despesa calòrica és superior i s'aconsegueix un increment progressiu del metabolisme basal .

QUINA ÉS LA SEVA APLICACIÓ ?

El vestit XBody s’ha incorporat en els nostres programes i tractaments anticel•lulítics, programes per al combat de l'osteoporosi, programes postpart i de posada en forma general, tractaments contra la incontinència urinària, aprimament etc.

QUINS SÓN ELS SEUS EFECTES ?

• Tonificació muscular
• Acció Linfodrenante
• Augment de la coordinació intramuscular
• Augment del sistema propioceptiu, la força i la coordinació
• Augment de la densitat òssia
• Millora del sistema vascular i circulatori

AVANTATGES

• Major i més ràpid augment del to muscular localitzat que amb un altre
  sistema d'entrenament (glutis, abdominals, cuixes)

• Mobilització dels àcids grassos gràcies a l'augment del flux sanguini localitzat

• Major regeneració tissular de gran ajuda en el cas d'artrosi , artritis i / o
  Osteoporosi

• Més augment de força explosiva que l'entrenament voluntari

• Excel•lent massatge i perfecta recuperació en lesions ( cames cansades ,
  contractures , tendinitis ... ), existint un programa específic per a això

• Augmentada Regeneració i oxigenació de teixits

• Excel•lent ajuda per a teràpies de disminució de percentatge de greix

• Desaparició o reducció del dolor (cervialgias , lumbàlgies , epicondilitis , ... ) ,
  existint un programa específic per a això.

• Augment de la resistència local per transformació de fibres intermèdies en
  lentes.

• Disminució de lesions i de fatiga en esportistes.