Extirpar un pòlip avui és evitar un càncer de còlon demà

El càncer de còlon és un dels d´aparició més freqüent, però és curable en un 100% si es diagnostica a temps.

Clínica Planas disposa d´una Unitat de Medicina preventiva i Diagnòstic Precoç al seu servei, que té com a objecte avançar-se als esdeveniments.

Extirpar un pòlip avui és evitar un càncer de còlon demà

Per al diagnòstic precoç del càncer de còlon, Clínica Planas disposa d'un servei complet d'endoscòpia digestiva en què la colonoscòpia és la prova "Gold Standard" o "Patró d'Or" doncs és l'única que a la vegada que permet "veure" , també permet "actuar", és a dir, no només obté mostres de teixit per al seu estudi microscòpic, sinó que a més permet practicar polipectomies ("Extirpar un pòlip avui és evitar un càncer demà").

No obstant això, Clínica Planas conscient de la reticència d'alguns pacients a realitzar la colonoscòpia, posa a la seva disposició una de les tècniques d'exploració més innovadores per al Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon: la càpsula endoscòpica Pillcam 2 de nova generació. Es tracta d'una càpsula intel•ligent, especialment dissenyada per a l'exploració del còlon, que també permet explorar l'esòfag, estómac i intestí prim, podent a través d'imatges precises, realitzar el diagnòstic de tumors i pòlips.

La tècnica es realitza de forma ambulatòria, i no va a precisar sedació, ni insuflació d'aire i en tot moment podrà fer vida normal, mentre la càpsula que prèviament ha estat ingerida amb una mica d'aigua, "viatja" per l'interior del seu intestí enviant imatges a un receptor que el pacient porta a la cintura, fins a la seva eliminació per via rectal. La càpsula és personal intransferible i sol ús.

Les proves de detecció precoç com la Capsula de Colom estan especialment dissenyades per a pacients sense símptomes, majors de 45 anys.

Cal indicar que un 15% dels pacients als quals se'ls practica un estudi amb càpsula de còlon, són portadors asimptomàtics de pòlips i posteriorment se'ls haurà de practicar una colonoscòpia per extreure'ls aquests pòlips. Per a aquests pacients, Clínica Planas ha dissenyat un pack tancat en el qual s'inclouen les tres proves, (Capsula, Colonoscòpia, i Polipectomia) i que posa a la seva disposició.

Per a més informació o demanar hora de visita amb el Dr Ramon Abad Belando, contacti amb la Srta Silvia Fernández al telèfon 932032812.