/noticies/abordatge terapèutic integral del limfedema

Clínica Planas inaugura dues àrees específiques, on s'ubicarà la Unitat de Tractament Integral de Limfedema (UTIL)

/noticies/abordatge terapèutic integral del limfedema

Després del èxit  de la Jornada d'actualització del limfedema, realitzada el passat mes de gener, Clínica Planas inaugura dues àrees específiques, on s'ubicarà la Unitat de Tractament Integral de Limfedema (UTIL).

Aquesta nova unitat aborda el tractament del limfedema més enllà de la multidisciplinaritat, és una nova forma de enfocar i manejar el pacient que pateix aquest greu problema. D'una forma multimodal i integral s'estudien tots els aspectes del limfedema, iniciant-se amb un complet diagnòstic i valoració del dany anatòmic - funcional del sistema limfàtic, per poder plantejar el millor abordatge terapèutic.

No només tractarem el limfedema, si no tot el context existencial del pacient, analitzant aspectes tan importants com l'estrès emocional, estat nutricional i pautes d'estil de vida.

Les dues àrees estan compostes per:


  1. Àrea de Tractament Ambulatori formada per:
     
         - Sala de Fisioteràpia i Rehabilitació física equipada amb la tecnologia pròpia del
            mètode Godoy.

         - Gimnàs adaptat per realitzar la preparació i educació física.

         - Sala de teràpia grupal de Psicooncologia específica per a pacients de limfedema.

         - Consulta de nutrició i dietètica per a millora d'hàbits alimentaris en pacients amb
           limfedema, lipedema i obesitat.

         - Sala d'exploració equipada amb l'escàner per limfografia per fluorescència amb verd    
           d'indocianina.

         - Consulta mèdica de limfologia per a valoració de risc, diagnòstic i seguiment dels
           pacients tractats.
 
  1. Àrea d'hospitalització amb infermeria especialitzada per als pacients que requereixen tractament quirúrgic i tractament conservador intensiu.

    L'objectiu és millorar i normalitzar la disfunció diagnosticada mitjançant le millor tecnologia i personal especialitzat en el maneig del sistema limfàtic.

Amb aquesta inversió de recursos humans, científics i materials, Clínica Planas se situa com un centre de referència en el tractament integral del Limfedema.