Normativa d

Introducció:

La gent parla, discuteix, debat i comenta a les xarxes socials cada dia. Per això ja resulta del tot habitual que qualsevol usuari de la xarxa comenti sobre qualsevol marca en les seves converses. Reconeixem la importància vital de la participació en aquestes converses en línia i ens comprometem a garantir la nostra participació com Clínica Planas de manera correcta.

La visió d'empresa per aconseguir un creixement sostenible de la nostra comunicació on line i off line es regeix per uns valors compartits que adoptem com a individus i com a empresa:

Lideratge: ens atrevim a estar davant, com líders per a un futur millor en què tota la comunicació a través de la xarxa forma part ja del nostre dia a dia.

Col•laboració: per fomentar la intel•ligènciacol•lectiva confiem en la suma de les nostres capacitats individuals per crear com a grup, sinèrgies, i ens comprometem a ajudar-nos en allò que millor sapiguem per contribuir al creixement de qualsevol company / a.

Integritat: siguem reals i conseqüents, amb lo que pensem, diem i fem. Siguem coherents i adoptem el sentit comú. Tot és sempre més fàcil.

Compromís: hi ha una diferència entre interès i compromís, quan estem interessats en fer alguna cosa només ho fem si les circumstàncies ens ho permeten. Quan estàs compromès no acceptes excuses, només resultats.

Passió: Passió per la nostra feina que al cap ia la fi redunda en el benestar de les persones, no només a nosaltres sinó a tots els nostres companys de la clínica. A més, no només ens comprometem sinó que a més ho mostrem amb el cor i amb la ment per transmetre un servei excel•lent. Cada un de nosaltres contribueix amb el seu granet de sorra.

Diversitat: respecte a la diversitat, encara que tinguem diferents percepcions de la vida tots som iguals, som persones.

Qualitat i excel•lència: integrem l'actitud de l'esforç continu per fer les coses com millor sapiguem de forma natural. I si no saps fer-ho demana ajuda a un company, entre els dos ho fareu millor.

Aquests principis per a la comunicació en xarxes socials estan destinats a guiar-nos en com hem d'actuar a internet, en blogs, en les xarxes socials, en el nostre correu electrònic, etc ... tant a nivell personal com en nom de Clínica Planas.

És molt important recordar que som: el major centre d'Europa especialitzat en Cirurgia Plàstica i Estètica i quin és el nostre paper en la xarxa com clínica: Escoltar i conversar oferint un valor afegit a les nostres comunitats (seguidors de cada canal com Facebook, twitter, blogs o webs) per aconseguir mantenir i millorar si cap, la nostra reputació i augmentar la nostra visibilitat.

Clínica Planas anima a tots els seus empleats i col•laboradors a explorar i participar en comunitats de xarxes socials a un nivell que els permeti sentir-se còmodes. Podem divertir –nos, però de forma intel•ligent, cal aprendre a posar-se límits. Un bon consell és apropar-se al món virtual de la mateixa manera que ho fem en el món real.

Com a integrants del gran equip humà de la nostra clínica és molt important que mai oblidem, encara que participem en qualsevol xarxa social com individus privats, que treballem on treballem. Hem de mantenir una coherència i respecte tant cap al nostre lloc de treball com al dels nostres companys procurant no perjudicar mai la imatge pública de la Clínica Planas, la nostra reputació, en benefici de tots.

COMPROMISOS DE L'EMPRESA:


L'empresa s'adhereix fortament als seus valors mentre participa en les xarxes socials i esperem el mateix tipus de compromís de tots els representants de l'empresa, incloent tots els nostres treballadors / col.laboraqdors. Qualsevol desviació d'aquests compromisos pot ser objecte de revisió disciplinària o acció apropiada.

Els valors centrals de la companyia a la comunitat en línia són 5:

1. TRANSPARÈNCIA en tots els mitjans de comunicació social, compromís. La companyia no tolera la manipulació del flux dels mitjans de comunicació social, mitjançant la creació de "falsos usuaris" (supòsats usuaris privats amb noms ficticis que "recomanen" els serveis de la nostra clínica) per controlar les comunitats de les diferents xarxes socials en les que decidim tenir presència.
Cada lloc web, fan page, perfil de twitter, blog, etc. que algun treballador / col•laborador nostre voleu crear i que hagi de tenir alguna relació amb la nostra companyia (no és el cas de perfils privats) ha de ser prèviament autoritzat d'acord amb protocols interns aplicables a fi de realitzar un monitoratge i seguiment de la presència online de la companyia.

2. PROTECCIÓ DE LA PRIVACITAT DELS NOSTRES PACIENTS. Això implica ser conscients respecte a qualsevol informació d'identificació personal querecollim,  incloent la manera com recopilem, emmagatzemem, utilitzem i compartim la informació, la qual cosa ha de fer-se de conformitat amb les polítiques de privacitat aplicables.

3. RESPECTE DELS DRETS D'AUTOR, marques comercials, drets de publicitat, i altres drets de tercers en l'espai social en línia.

4. RESPONSABILITAT EN L'ÚS DE LA TECNOLOGIA
no farem servir o alinearem a la nostra empresa amb qualsevol organització que faci un ús excessiu del programes de seguiment adware, spyware o malware (programari que s'oculta en algunes webs per tal de fer provisió de bases de dades que després són comercialitzades sense el permís dels integrants, solen ser la major font de spam que tots hem patit alguna vegada).

5. UTILITZACIÓ DE LES MILLORS PRÀCTIQUES
escolta de la comunitat en línia i compromís de garantir que els nostres continguts són actuals o reflecteixen la informació més actualitzada.

ACTIVITATS DELS NOSTRES TREBALLADORS / COL.LABORADORS A LA XARXA:


L'empresa respecta els drets dels seus treballadors / col.laboradors en el fet que puguin crear i utilitzar blogs, webs i / o participar en fòrums i xarxes socials no només com un mitjà d'expressió, sinó com una forma afegida de promoure les activitats de la nostra companyia.

Les nostres expectatives respecte al comportament dels nostres treballadors / col•laboradors a les xarxes socials són aquestes:

1.Adherir-s'hi  al codi de conducta que regeix en la nostra clínica.

2. Cadascú és responsable de les seves pròpies accions. Potencialment qualsevol cosa que es publiqui pot entelar la imatge de l'empresa en última instància i serà responsabilitat teva. Animem a participar en la xarxa i en qualsevol mitjà o xarxa social que et pugui resultar interessant, però instem a fer-ho correctament, fer exercici de seny i sentit comú. Aplica les regles que regeixen en la teva vida fora de la xarxa i no t'equivocaràs.

3. Ser un "scout" per elogis i crítiques. Fins i tot si no ets un portaveu oficial en línia de la nostra clínica, ets un dels nostres actius més importants per al seguiment del panorama en els mitjans socials. Si et trobes amb comentaris positius o negatius sobre la nostra clínica o la seva marca a la xarxa i creus que són importants, considera compartir desviant els seus continguts a  mgonzalez@clinica-planas.com

4. Deixa que els nostres experts en la matèria responguin a qualsevol comentari negatiu. Evita la temptació de reaccionar responent. Sigues conscient del que fas en barrejar la feina amb la teva vida personal a la xarxa. L'empresa respecta els drets d'expressió dels seus treballadors / col•laboradorsa la xarxa però cal recordar que els pacients, col•legues, supervisors i companys tenen accés igual que tu a molts continguts en línia que puguis publicar. Recorda no publicar mai informació confidencial de l'empresa. Hi ha una gran diferència entre parlar "en nom de la clínica" o parlar "sobre la clínica".

PEL QUE FA A L'ÚS DE LA NOSTRA XARXA WIFI


Avui dia qualsevol centre que pretengui oferir una excel•lent qualitat i servei als seus pacients ofereix wifi a tot l'establiment. Ja és habitual que la gent ens pregunti a recepció, quan disposen d'una estona desitgen connectar amb els seus smartphones, tablets o portàtils. Avui ja tots estem connectats amb més o menys intensitat.

Hem realitzat una completa instal•lació per tal que la nostra wifi estigui disponible des de qualsevol racó de la nostra clínica, inclòs l'auditori.

Els pacients i acompanyants disposen de lliure ús, però volem matisar com hem de fer servir la wifi tots els treballadors / col.laboradors de la nostra empresa.

Tots els extrems són dolents, ho sabem. Ni no connectar mai, ni estar connectats tot el dia. No oblidem que tots venim a la nostra clínica a exercir un treball i qualsevol activitat que interfereixi en l'òptim desenvolupament d'aquest, no és beneficiosa ni per a tu, ni per als teus companys, ni per a l'empresa. Quan som a la clínica la nostra prioritat és la de treballar, i de la millor manera possible. Podem connectar puntualment si necessitem accedir a una informació concreta però demanem fer-ho de forma raonable i que sobretotno interfereixi en el correcte compliment de les nostres obligacions laborals.

La nostra empresa disposa d'un programa de seguiment per detectar possibles "abusos" que seran inicialment advertits i, cas de reincidir, degudament expedientats. Fem tots un ús raonable de la nostra xarxa WIFI.