Revisions mèdiques

Prevenció, el secret per aconseguir una vida llarga i saludable

Revisions mèdiques

La medicina preventiva, és una especialitat mèdica que té per objectiu la prevenció de les malalties abans de que apareguin i curar aquelles que ja han aparegut.

L’objectiu de la medicina preventiva és detectar i localitzar aquelles malalties que encara no s’han manifestat, però que sabem que arribaran a fer-ho, així com posar tots els medis per a la curació d’aquelles que ja existeixen, per tal d’evitar el seu desenvolupament.

La prevenció de les malalties, el seu diagnòstic i tractament precoç constitueixen el millor mètode per aconseguir una vida llarga i saludable.

La Unitat de Medicina Preventiva i Detecció Precoç de Clínica Planas, dirigida pel Dr. Ruperto Oliveró, compta amb un ampli equip multidisciplinar i supra-especialitzat, dedicat exclusivament a la realització de revisions mèdiques, i amb l’última tecnologia punta, per al diagnòstic de qualsevol malaltia o lesió detectada. Així mateix, els serveis i equipament de Clínica Planas, permeten que totes les proves es facin al mateix centre i el mateix dia.

Més informació sobre Revisions mèdiques

En què consisteix una Revisió Mèdica?

Tipus de Revisions Mèdiques

A qui van adreçats els reconeixements mèdics?

Objectius dels reconeixements mèdics

Equip Mèdic Pluri-disciplinar