Planas Medical Gym

Entrenament personalitzat sota supervisió mèdica.

Planas Medical Gym

Per tal d’aconseguir una vida saludable, hem de tenir en compte uns hàbits d’alimentació sana i equilibrada, sense deixar de banda els efectes positius que brinda la pràctica d’activitat física supervisada. Si desitja adquirir bons hàbits de salut física i aconseguir els objectius que es proposi, li oferim el servei de ENTRENAMENT PERSONALITZAT, amb el nostre equip de preparadors físics, que el conduiran a través de PROGRAMES INDIVIDUALITZATS.

Clínica Planas ha creat PLANAS MEDICAL GYM, un gimnàs privat i exclusiu, que compta amb un equip d’entrenadors altament qualificats, els més alts estàndards de qualitat, i sobre tot, amb programes dissenyats a la carta i supervisats per un metge.

Vol tenir un gimnàs privat però no és pacient de la clínica? Demani hora i li reservarem el seu gimnàs personal amb el nostre servei d’ ENTRENAMENT PERSONALITZAT.

Els programes tenen els següents apartats:

Avaluació i diagnòstic

Per començar, li farem una primera visita amb la finalitat de saber els objectius que busca i explicar-li com el/la podem ajudar.
Per conèixer el seu estat inicial i guiar-la/lo cap a l’objectiu proposat, li farem una sèrie de proves en les quals tindrem en compte el sexe, l’edat, les limitacions físiques (lesions) i l’estil de vida, marcant així el nivell i ritme d’esforç físic adequats.
Si ve després d’una operació i li proposen tractament de suport, li marcarem les pautes més aconsellables des del punt de vista dels nostres professionals mèdics.

Disseny del programa

Segons les dades obtingudes en les proves d’avaluació, o per altra banda, si els nostres professionals el defineixen com un tractament de suport, li dissenyarem un programa amb exercicis totalment individualitzats i ajustats al seu perfil.

Mètode i desenvolupament

En aquesta fase triem els mètodes d’entrenament específics (treball cardiovascular, treball muscular, estiraments...) amb les diferents tècniques i aparatologia d’última generació (power plate, TRX, gomes elàstiques, aparells cardiovasculars, NARL), que coneix el nostre equip de preparadors físics, per tal de desenvolupar els exercicis de manera correcta, adaptant-nos a la seva morfologia.

Control de l’evolució

En cada cas, li marcarem controls periòdics dels quals obtindrem informació per contrastar-la amb la que ja tenim de l’avaluació inicial.
Seguiment extern
Oferim suport tecnològic per tal de que els nostres pacients puguin seguir fent exercici de manteniment. Estem a prop seu!.

Departaments o Unitats amb suport de programa d’activitat física:

DEPARTAMENT DE CIRURGIA ESTÈTICA (enfocat com a tractament de suport específic pre i postoperatori).

MEDICINA ESTÈTICA CORPORAL (enfocat com a tractament de suport específic per zones a tractar, cel•lulitis, drenatge per afavorir la retenció de líquids).

UNITAT D’OBESITAT (enfocat com a tractament de suport post intervenció i per a la pèrdua de pes "baló intragàstric").

UNITAT VASCULAR (Enfocat com a tractament per a la millora de la circulació: "tractament específic per a les varius").

UNITAT DE MEDICINA PREVENTIVA I DETECCIÓ PRECOÇ (enfocat com a tractament de suport en diferents tipus de malalties, com problemes vasculars, diabetis, colesterol…)

UNITAT DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA (enfocat com a tractament de suport segons objectius: disminuir percentatges grassos, augment de massa muscular "to").

UNITAT D’ANTIAGING (enfocat a millorar la qualitat de vida en un context general i segons les necessitats de cada pacient).

En funció dels departaments o unitats de la Clínica Planas, hemos desenvolupat diferents programes físics molt eficaços per tal d’ajudar a aconseguir i mantenir els objectius proposats o assolits.

Més informació sobre Planas Medical Gym

Programes d’activitat física