Unitat de Medicina Esportiva

Aconsegueixi una millora general de la seva condició física i salut

Unitat de Medicina Esportiva

                                                                            
La Unitat de Medicina Esportiva de Clínica Planas, disposa d'un equip multidisciplinari d'especialistes, en el qual intervenen diverses especialitats mèdiques com Medicina de l'Esport, cardiòlegs, Pneumòlegs, Nutricionistes i Fisioterapeutes, l'objectiu és avaluar la condició física de l'individu o esportista, desenvolupar un protocol d'actuació personalitzat i un seguiment i control periòdic del seu rendiment per aconseguir una millora general de la salut i condició física.

Per a qui?:

- Atletes d'alt rendiment
- Esportistes no professionals
- Tota persona interessada en control i manteniment de la seva salut
- Persones amb antecedents familiars o portadors de qualsevol malaltia cardíaca, vascular,
  Diabetis Mellitus, etc.

Objectius:

• Avaluar l'estat físic de l'esportista
• Determinació de l'aptitud per a l'esport: Protocols d'actuació dissenyats segons edat i
  dedicació a l'esport.
• Detectar existència d'anomalies cardíaques no conegudes que poguessin provocar malalties
   invalidants i / o mort sobtada.
• Avaluar l'adaptació del sistema cardiovascular a l'càrregues d'entrenament i prevenció del
   sobreentrenament.
• Prevenció de lesions osteotendinoses i musculars
• Avaluar, tractar i controlar malalties cardiovasculars preexistents
• Detecció i control de factors de risc cardiovascular
• Seguiment de la salut i la condició física

Protocol i Proves

El protocol i proves a seguir per confeccionar un quadre personalitzat de salut i condició física són:

- Confecció d'història clínica
- Examen físic general
- Valoració Nutricional i Estudi antropomètric (Índex de massa corporal,% de greix corporal, etc)
- Examen físic ortopèdic
- Anàlisis clíniques
- Espirometria
- Prova d'esforç; Amb o sense Anàlisi de gasos per determinació; V02 màxim, Llindar de metabolisme
  Aeròbic-Anaeròbic, Freqüència cardíaca Màxima.
- Ecocardiograma Doppler color; permet conèixer l'estructura cardíaca en temps real d'una manera
   ràpida i indolora molt útil per detectar qualsevol anomalia cardíaca.

En cas que es requereixi tenim altres mitjans diagnòstics (Mesura ambulatòria de la pressió arterial, monitorització electrocardiogràfica de 24 hores, Test de taula basculant, tomografia axial computada, Cardio-Ressonància, Medicina nuclear, laboratori de electrofisiologia, etc)

Serveis:

• Revisió mèdica esportiva-cardiològica

• Consell nutricional i recomanacions sobre l'ús de suplements
   nutricionals o medicaments (ajudes ergogèniques no substàncies dopatge).

• Expedició de certificat mèdic d'aptitud esportiva