Medicina Antienvelliment

Viure més anys amb una millor qualitat de vida.

Medicina Antienvelliment

Els essers humans fem anys, que es sumen aritmèticament cada vegada que passen 365 dies. Aquest cicle, que coneixem com edat cronològica, no s’atura, i és un clar indicador del temps que ha passat des del nostre naixement. Si més no, hi ha un altre tipus d’envelliment, que determina el desgast que ha sofert el nostre organisme al llarg de la vida, i que es coneix com a edat biològica.

Aquesta edat pot variar d’acord a l’estil de vida, és a dir, una persona sotmesa a pressions, amb una alimentació poc equilibrada, poc descans, vida sedentària i estrés, pot tenir una edat biològica que no correspongui a la seva edat cronològica. Aquesta disparitat entre l’edat cronològica i l’edat biològica condiciona el rumb de l’envelliment, inclús en una mateixa persona aquest ritme pot variar entre els diferents òrgans.

El programa Antiaging de la Clínica Planas és un tractament mèdic dissenyat per avaluar l’edat biològica d’un individu, identificar els factors que la condicionen i dissenyar un tractament personalitzat destinat a restaurar l’equilibri i prevenir l’aparició de malalties, frenant el procés natural d’envelliment, i millorant la salut i qualitat de vida dels pacients.

En els estudis fisiològics per determinar l'edat biològica del sistema cardiovascular i respiratori s'utilitza la prova d'esforç metabòlica per d'aquesta manera poder prescriure un exercici físic adequat a cada individu.

Mitjançant perfils bioquímics s'avalua l'estat actual de la persona, pel que fa als seus nivells en sang de marcadors de salut, és a dir les possibles alteracions que ja té i s'han de corregir.

Clínica Planas ha incorporat a més al seu programa antiaging els avenços de la medicina genòmica que permeten, mitjançant un estudi genètic, fer una predicció de riscos sobre el que es té més probabilitat de patir, per tal de fer una medicina preventiva personalitzada, aconsellant hàbits de vida adequats a cada situació.


Consulti la informació complerta sobre Antiaging al següent enllaç:

http://www.clinicaplanas.com/jorge-planas/2015/03/27/habitos-de-vida-saludables-y-antiaging/

Més informació sobre Medicina Antienvelliment

Tractament

Beneficis

Equip mèdic

A qui va adreçat

Estudis genètics enfocats a diferents patologies