Tractament de Dessensibilització Al.lergòlogic

Creant tolerància a aquells fàrmacs i / o aliments imprescindibles per millorar la salut

Tractament de Dessensibilització Al.lergòlogic

La Unitat Específica de Dessensibilització Al·lergologica (RODA) de la Clínica Planas neix amb el propòsit de solucionar un problema no resolt en el sector privat, creant tolerància a aquells fàrmacs i / o aliments considerats com a imprescindibles per millorar la salut i la qualitat de vida de els pacients.

L'equip mèdic d'aquesta nova unitat està compost per professionals supra especialitzats capaços de conèixer i analitzar el perfil immunològic del pacient i dissenyar, per tant, un tractament específic de dessensibilització.
La dessensibilització és un tractament ja aplicat en la sanitat pública que assegura una tolerància permanent a medicaments com la insulina o la quimioteràpia, imprescindibles per a la cura de malalties com la diabetis o el càncer.

¿Què és la dessensibilització?
 La dessensibilització consisteix a administrar a un pacient el fàrmac o aliment al que és al·lèrgic. La seva realització és complexa i requereix la coordinació d'equip mèdic especialitzat. No suposa que el pacient deixi de ser al·lèrgic, sinó que "enganya" al sistema immunològic perquè no es desencadeni una reacció.

Quines malalties es beneficien de la dessensibilització?
Des malalties freqüents com les vasculars o diabetis fins al càncer i altres malalties d'origen immunològic en clar augment i de gran afectació. Per tractar aquestes últimes, especialistes, com reumatòlegs, neuròlegs, gastroenteròlegs o dermatòlegs, entre d'altres, opten per una medicació basada en nous fàrmacs anomenats anticossos monoclonals. Artritis reumatoidea, i altres patologies reumàtiques


 • Artritis psoriàsica, i altres patologies dèrmiques
 •  Malaltia de Crohn i altres patologies digestives
 •  Hepatitis C
 •  Lupus eritematós disseminat i altres autoimmunes
 •  Esclerosi múltiple en plaques i altres neurològiques
 •  Immunodeficiències adquirides
 •  Coronariopaties i malalties vasculars
 •  Diabetis
 •  Càncers més freqüents (mama, còlon, pròstata, pulmó, leucèmies i limfomes) amb al·lèrgia a quimioteràpics
   
En quant a la dessensibilització alimentària, després de l'estudi corresponent i identificació dels aliments causants d'al·lèrgia o intolerància, es valorarà conjuntament amb el pacient, la teràpia desensibilitzant adequada, especialment en aquells aliments necessaris o que comportin risc vital com l'ou, la llet , LTP s (proteïnes de defensa) de fruites i vegetals, etc.


Un protocol personalitzat

La personalització dels pacients és una màxima de la medicina. Cap persona és igual a una altra. Hi ha molts factors, com l'edat, el gènere, el temps d'evolució de la malaltia, la intensitat o severitat dels símptomes, que creen divergències pel que no es pot dissenyar el mateix protocol per a tothom. Cal diferenciar entre el pacient que, en prendre determinat aliment o medicament, presenta una síndrome d'al·lèrgia oral (SAO), percep només una picor a la boca, d'un altre que pateix un xoc anafilàctic sobtat. S'entén que el protocol ha de ser diferent en l'abordatge del problema.


Durada i èxit del tractament

Si el tractament és temporal com succeeix amb la quimioteràpia (generalment els cicles són cada 3 setmanes), les pautes de desensibilització també ho seran, fins que l'oncòleg finalitzi l'ordre de tractament.

En el cas dels aliments, si es tracta, per exemple, de llet de vaca, el pacient haurà, seguint les indicacions de l'al·lergòleg, prendre quantitats recomanades de llet o derivats diàriament i de per vida, per no despertar de nou la memòria immunològica de l'al·lèrgia. És convenient, segons els experts, realitzar una revisió anual per adaptar les dosis de l'al·lergen.


La taxa d'èxit del tractament, que es porta a terme ja en el sector públic, se situa molt a prop del 100%, entre un 95 i 98%, depenent de l'experiència del grup alergol·lògic que estableix els criteris d'inclusió.