Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon

Prevenir per guanyar en qualitat de vida.

Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon

COLONOSCÒPIA O L’EXPLORACIÓ DEL CÒLON.

El càncer de còlon és un dels més freqüents, si considerem conjuntament a homes i dones; i representa la segona causa de mort per càncer. Les possibilitats de sobreviure a un càncer de còlon o de recte depenen fonamentalment de si es diagnostica en les primeres fases del seu desenvolupament.

Hi ha diferents mètodes per prevenir el càncer de còlon, un d’ells és la colonoscòpia, que és l’exploració del còlon a través d’un colonoscopi.

L’intestí consta de dues parts, l’intestí prim de 6 metres de longitud i l’intestí gros o còlon de 150 cms. La patologia més freqüent i greu es troba al còlon o intestí gros, que és l’últim tram de l’intestí abans d’arribar a l’esfínter anal.

Per al seu diagnòstic, utilitzem el colonoscopi, que és un instrument d’uns 150 cms. de longitud, amb una càmera al seu extrem distal; i dotat d’uns comandaments a la part proximal que permeten manejar-lo i dirigir-lo en tot moment.

El colonoscopi està connectat per una banda a una font de llum freda per il•luminar l’interior del còlon i per l’altra a una pantalla de T.V. d’alta resolució, en la qual veiem en tot moment on es troba la punta de l’endoscopi, permetent-nos d’identificar las lesions fins i tot les de mida mil•limètrica.

Una de les característiques diferencials de l’endoscopi respecte a d’altres tècniques, és que es tracta d’un canal a l’interior del qual hi podem posar instruments, que ens permeten: recollir mostres, extirpar pòlips, ressecar restes de tumors, dilatar estenosis o col•locar pròtesis. Aquests instruments els gestionem des de l’exterior, però actuen a l’interior del pacient. Aquest és el principal avantatge de la colonoscòpia davant altres tècniques.

Així doncs, la Colonoscòpia permet la possibilitat d’aplicar teràpia el mateix moment que es fa l’exploració, especialment la Polipectomia Endoscòpica. La colonoscòpia convencional no irradia el pacient.

Les complicacions, tot i que mol poc freqüents i en percentatges molt baixos, són: l’hemorràgia, la infecció i la perforació; així com possibles molèsties abdominals secundàries a l’aire insuflat.
A la Clínica Planas, la colonoscòpia necessita d’ingrés hospitalari d’un dia i es fa sempre sota sedació.