Factors de creixement facial

Rejovenir amb recursos propis

Factors de creixement facial

El tractament estètic amb Plasma Ric en Factors de Creixement –PRGF®– es presenta com una de les últimes novetats en rejoveniment facial (Antiaging Facial). És una tècnica que permet aïllar i utilitzar els factors de creixement (substàncies bio-estimulants) presents al plasma del propi pacient amb la finalitat d’estimular, potenciar i accelerar la regeneració dels teixits.

Després d’aïllar els factors de creixement del plasma del pacient (concretament es necessita el Factor de Creixement Epidèrmic), aquests s’apliquen a la pell de la cara, coll i escot, amb la finalitat d’estimular la regeneració dels teixits, produint, així, un augment del grossor, brillantor i lluminositat de la pell, i mitigant els efectes del procés d’envelliment.

L’obtenció del plasma ric en factors de creixement és senzill: només cal extraure un petit volum de sang al pacient, introduir-la en tubs amb un anticoagulant, separar les fraccions plasmàtiques mitjançant centrifugació controlada i després utilitzar el “plasma ric en factors de creixement” a la pell de cara, escot i coll per tal d’estimular la seva regeneració, i així aconseguir un aspecte més jove.

És un tractament que es pot aplicar a partir dels 35 anys, a nivell preventiu, per alentir el procés d’envelliment, i a partir dels 45 anys amb finalitat regeneradora i correctora.