Peeling fenol catalitzat

Una pell renovada sense arrugues i taques

Peeling fenol catalitzat

"Peel "és una paraula anglesa que significa pelar, en medicina la fem servir per definir un procediment que tracta d'eliminar d'una forma controlada una o diverses capes de la pell estimulant al seu torn la formació d'una pell nova amb menys arrugues i taques. Donant-li una coloració més uniforme i sonrosada, amb més brillantor. En definitiva una pell amb un aspecte més jove.

El fenol, és un compost químic utilitzat per realitzar peelings profunds des de fa moltes dècades, tot i que és des de fa pocs anys que les seves noves formulacions, l'han convertit en un procediment amb unes altes garanties de seguretat.

Aquest peeling ha de considerar, per la seva efectivitat, una veritable cirurgia química (sense bisturí) no pretén per descomptat substituir a una cirurgia d'estirament facial, però aquelles pacients amb abundants arrugues en tot el rostre i que no desitgen sotmetre´s a cirurgia convencional podrien ser bones candidates a aquest procediment.

Procediment

Aquest procediment consisteix a produir una descamació química de l'epidermis de cara i coll, mitjançant l'aplicació del fenol sobre la pell.

El primer pas consisteix en desgreixar la pell amb una loció sabonosa, per a posteriorment aplicar el fenol sobre la pell amb l'ajuda d'un bastonet de cotó. La seva aplicació és per zones (davant, costat dret, esquerre ....) esperant 5 minuts entre una zona i la següent. El pacient notarà una cremor forta però sempre suportable.

Finalitzada l'aplicació del fenol, s'estendrà sobre la zona tractada un gel catalitzador i posteriorment un gelóleo (gel siliconat) que té per funció protegir la pell tractada durant les següents 48 hores, durant aquest temps la pell es tornarà edematosa, enfosquida i exudará una secreció groguenca. El moment més agut d'aquest edema serà a les 36 hores post tractament.

Durant aquest temps el pacient s'alimentarà amb una dieta líquid-pastosa.

Transcorregudes 48 hores, es retirarà la capa de gel oli, s'aplicarà gel epitelitzant i el pacient serà donat d'alta.

Al quart dia post tractament anirà a consulta per revisió.

Més informació sobre Peeling fenol catalitzat

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Anestèsia

Cures posteriors