Fils tensors i mini fils

Fils magics per a rejoveniment facial

Fils tensors i mini fils

La flacciditat facial és un dels problemes que més preocupa homes i dones, que busquen aconseguir un rostre ben definit i sense signes del pas del temps. Per donar resposta a aquesta creixent demanda, Clínica Planas ha incorporat el tractament dels fils tensors a la seva cartera de serveis de medicina estètica.

Es tracta d'una revolucionària tècnica de rejoveniment facial que estimula els teixits interns per reafirmar la pell i corregir la flacciditat. Els mini fils tensors se situen a nivell subdèrmic per induir la formació del col·lagen i dels fibroblasts amb l'objectiu de redensificar la pell

Després de determinar les àrees facials a tractar i en tan sols uns 30 minuts, l'especialista introdueix els mini fils tensors sota la dermis.
La tècnica és totalment individualitzada per a cada pacient depenent de l'edat, la fisonomia i el grau de flacciditat però en una sessió estàndard es solen inserir entre 20 i 40 fils. El procediment és fàcil, ràpid i indolor. Un cop col·locats els fils, aquests produeixen una petita lesió tissular que provoca la creació de teixit de suport a força de col·lagen i fibroblasts.

El material dels fils tensors es porta utilitzant com a material de sutura cardíaca des de fa molt de temps, amb el que està provat que no produeix rebuig ni al·lèrgies en ser antimicrobians i bio-absorbibles. El material del fil és la Polidioxanona i es reabsorbeix als 6 mesos. No obstant això, l'efecte creat arran de la creació de nou teixit a força de col·lagen i fibroblasts pot durar entre 12 i 18 mesos.

Els resultats són progressius i naturals. A les tres setmanes es poden apreciar els efectes, encara que no és fins als tres mesos quan el tractament arriba al seu punt àlgid.

Fils de tracció per a més durabilitat

Per a aquells casos de flacciditat més acusada i per a pacients que no vulguin passar pel quiròfan per realitzar un lífting, hi ha una altra modalitat de fils tensors; són els anomenats fils de tracció.

Aquests fils presenten espícules per a la recol·locació dels teixits i ancoratge, la seva col·locació és molt fàcil i no requereix punt de subjecció. Es solen introduir uns 4 fils per costat per reestructurar el contorn facial i el tractament es realitza amb anestèsia local. La recuperació oscil·la entre els 5 i 15 dies (sempre depenent de les característiques del pacient) tot i que permet la correcció durant els 8 dies posteriors a la seva col·locació.

Els resultats són espectaculars i tenen una durada de 1 any.