Factors de creixement capil.lar

Estimuli el creixement del cabell

Factors de creixement capil.lar

El factor de creixement Capil.lar, és una tècnica de Bioestimulació Capil.lar Activa, a força de Plasma Ric en Plaquetes, tant Terapèutica com Preventiva, l'objectiu és estimular el creixement de nou cabell i prevenir la pèrdua del cabell existent.

Es tracta d'un tractament no quirúrgic que consisteix en l'aplicació mitjançant micro infiltracions en determinades àrees del cuir cabellut, de "Plasma Ric en Factors de Creixement present a la sang del propi pacient"

L'aplicació del factor de creixement en el fol•licle pilós afavorirà entre altres processos, la transformació de col•lagen tipus I en col•lagen tipus III i l'aparició de nous vasos sanguinis, estimulant el creixement de nou cabell i la prevenció de la pèrdua del cabell present.

Procediment

Per obtenir el plasma ric en factors de creixement només cal extreure al pacient un petit volum de sang, introduir-la en tubs amb un anticoagulant, separar les fraccions plasmàtiques mitjançant centrifugació controlada i després utilitzar el plasma ric en factors de creixement, les cèl•lules contenen uns grànuls (alfa) molt rics en factors de creixement. Encara que les infiltracions es toleren bé, per evitar qualsevol possible molèstia, es pot aplicar anestèsia tòpica o fred local, abans d'entrar. El nombre de sessions dependrà del grau de caiguda de cabell del pacient, encara que en general entre 2 i 3 sessions a l'any seran suficients per estimular els teixits i creixement del cabell. Un cop finalitzat el tractament pot aparèixer una lleugera vermellor que va remetent al cap de poques hores

Més informació sobre Factors de creixement capil.lar

Resultats