Eliminació de farciments facials

Adeu als indesitjables farcits facials

Eliminació de farciments facials

El Làser Eufoton és un làser de Díode que emet l'energia amb una longitud d'ona de 800 nm i una potència fins a de 15 Watts, a través d'una fibra òptica de 200 μ (més fina que una agulla d'insulina) per eliminar els productes de farciment infiltrats en diferents porcions de la regió facial i d'aquesta manera aconseguim corregir l'augment de llavis, celles, solcs nasogenians (línies de titella) i pòmuls exagerats.

Aquesta tecnologia és pionera a Espanya i amb això pretenem estar a l'Avantguarda dels tractaments de correcció o sobre dosificació dels diferents productes de farciment infiltrats a la pell, per eliminar definitivament i aconseguir resultats més naturals.

Molts d'aquests pacients que acudeixen a la nostra consulta per presentar uns llavis exagerats o nòduls de consistència pètria ben delimitades en els solcs nasogenians o concentrats en els pòmuls, per haver estat infiltrats amb un farciment fa anys, no només es queixen de la seva imatge, sinó que presenten molèstia física al producte, inflamació i fins i tot canvis de color a la pell de forma transitòria i recurrent alhora, impedint realitzar una vida laboral i social normal.

La tècnica consisteix en introduir la fibra a través de la pell fins el material que volem eliminar, si el material es troba de forma encapsulada, és escalfat mitjançant el làser, de manera que es transforma en un estat líquid-gel i s'elimina per pressió.

Aquesta tècnica era impensable fa uns anys degut a que la forma més eficaç d'eliminar-los era mitjançant cirurgia o cànules de gran calibre. Actualment mitjançant el làser Eufoton podem eliminar aquests materials de farciment, moltes vegades en una única sessió, de forma ambulatòria, sense necessitat d'aplicar anestèsia i el pacient pot reincorporar-se a la vida normal si es tracta de petits granulomes; o en 24 h de repòs domiciliari si es tracta de mitjans o grans.

Més informació sobre Eliminació de farciments facials

Eliminació de granulomes o encapsulacions d'implants labials