Botox

Adéu a les arrugues d´expressió

Botox

El tractament amb Botox per rejovenir rostre, consisteix a infiltrar a la pell unes gotes d'un líquid que conté proteïna natural purificada per eliminar les arrugues d'expressió. Com que no és un material de farciment, no elimina les arrugues mitjançant aportació de volum, sinó que actua sobre els músculs relaxant-, el que permet mantenir una expressió natural.

La dosi de toxina botulínica que s'administra és molt baixa i no s'acumula amb els anys, el que significa que el nostre organisme la reabsorbeix i la elimina per via renal.

El tractament es realitza en consulta de forma ambulatòria i no requereix anestèsia ja que és indolor. Consisteix a introduir amb una agulla molt fina unes gotes del producte a la pell, de manera molt superficial, a l'àrea on hi ha arrugues facials d'expressió.

Immediatament després del tractament no s'observa cap canvi apreciable i es pot reprendre la vida laborar sense senyals d'haver realitzat el tractament. Durant el primer any, el tractament es realitza cada 4 mesos ia partir del segon any, una aplicació cada 6 mesos sol ser suficient

Més informació sobre Botox

Hospitalización

Anestesia

Cuidados posteriores

Resultados