Rejoveniment Facial

Recupera la joventut del rostre

Rejoveniment Facial

V UP és la combinació de tres de les tècniques més eficaces de les Unitats de Botox i Làser: el tractament de Llum Polsada per a l'eliminació de les taques cutànies, el Naturbotox i la hidroxiapatita càlcica. La fusió d'aquests trestractaments que per separat ja són efectius, fa que el resultat sigui espectacular.

Aquest tractament deu el seu nom a la forma del rostre jove i simètric, que és de V per la definició dels contorns i la finor de la pell. Aquest tractament no solament aconsegueix tornar la fermesa a una cara que s'està convertint en una V invertida, sinó que eleva les estructures mitjançant la infiltració de toxina botulínica i hidroxiapatita càlcica,l per difuminar les arrugues, reposar volums i corregir les imperfeccions.

El tractament V Up es porta a terme en dues sessions escampades en el temps 21 dies. Durant la primera sessió es realitza el tractament làser de Llum Polsada, la finalitat és millorar tota la superfície de la pell, finor, petites arrugues i unificar el to de la pell, destruint els pigments cutanis sense afectar la pell circumdant, és a dir aconseguir un efecte flash de la pell. El tractament té una durada d'entre 5 i 10 minuts depenent de l'extensió de l´àrea a tractar.

Als 21 dies del tractament làser es realitza la segona sessió amb el Dr. Maged Haj-Younes, qui primer realitzarà el TB Test a la pacient per analitzar la cara i tot seguit infiltrar toxina botulínica per rejovenir el terç superior facial,  reposar volums i millorar el contorn de l'oval facial, mitjançant la infiltració d'hidroxiapatita càlcica ,.

Els resultats donen un rostre uniforme, simètric, més jove i amb les estructures tenses.


El T.B. Test, la personalització de la infiltració de toxina botulínica

Clínica Planas, de la mà del Dr. Maged Haj-Younes, ha posat en marxa un nou i exclusiu protocol dins d'Unitat de toxina botulínica del centre. T.B. Test són les sigles de toxina botulínica Test, pioner anàlisi de la cara i de les toxines existents al mercat que ha implantat Clínica Planas per oferir l'excel•lència en els seus tractaments i obtenir resultats immillorables.

El T.B. Test és la primera anàlisi dermatològic integral per a veure el tipus de toxina botulínica que requereix el pacient segons una sèrie de factors que sempre cal tenir en compte: edat, zona a tractar, tipus de pell, resistència del múscul, etc ... Es tracta de la personalització de la infiltració de toxina botulínica ja que no tots els pacients ni totes les zones són iguals, i amb aquest test podem determinar quina substància és l'adequada per a cada cas en concret i quins són els punts exactes a punxar.

El T.B. Test utilitza la tecnologia més puntera per aconseguir una anàlisi completa de la cara a través d'un diagnòstic quantitatiu i qualitatiu de la pell. Per a això, es fa servir l'equip d'anàlisi d'imatges d'alta tecnologia IOMA. Aquest exhaustiu scanner de la pell i musculatura de la cara, més l'ampli coneixement dels productes de toxina botulínica del mercat, farà que el tractament d'infiltració de Botox sigui únic a cada cas i amb resultats excel•lents.