Reeducació postural global

La millor postura per aconseguir el benestar

Reeducació postural global

La Reeducació Postural Global (RPG) és un mètode de fisioteràpia descobert pel biomecànic francès Philippe Souchard, que consisteix en suaus estiraments progressius i globals de les cadenes musculars. Permet prevenir, millorar o resoldre molts problemes de l’aparell locomotor amb molta diferència respecte als mètodes clàssics. És aplicat per fisioterapeutes o metges que han seguit aquest curs de postgrau.

Més informació sobre Reeducació postural global

Estiraments

Debilitat Muscular

¿Com s´aconsegueix?

RPG com a mètode antiaging

Beneficis de la rpg