Liposucció amb cèl·lules mare

Cèl·lules mare i liposucció

Liposucció amb cèl·lules mare

Es tracta d’una liposucció normal amb el valor afegit de que el greix que s’extreu podrà conservar-se i beneficiar-se de les aplicacions de la medicina regenerativa.

Per primera vegada, avui és possible la conservació en un banc privat de les cèl•lules mare obtingudes a partir del greix d’una liposucció. Totes aquelles persones que no hagin tingut l’oportunitat d’extreure les cèl•lules mare del seu cordó umbilical, podran conservar-les i beneficiar-se de les aplicacions de la medicina regenerativa en un futur. El Dr. Jorge Planas, cirurgià plàstic i director mèdic de la clínica Planas, ha presentat com a primícia mundial l’estudi de validació d’aquesta tècnica de conservació de cèl•lules mare mesenquimals, denominada Lipo-Save.

La cirurgia estètica al servei de la medicina regenerativa

Després de sis anys d’investigació, Clínica Planas va presentar l’octubre del 2008 l’estudi de validació de la tècnica LIPO-SAVE per emmagatzemar cèl•lules mare obtingudes a partir del greix extret d’una liposucció. Es tracta de la validació d’un procés que consisteix en l’extracció de greix a través de la liposucció, obtenció i cultiu de cèl•lules mare i el seu posterior emmagatzematge i conservació en un laboratori i banc privat de cèl•lules mare a la Gran Bretanya.

En una primera fase de la investigació, els estudis es van dur a terme juntament amb la Universitat de Barcelona, enviant greix del Dr. Senen Vilaró per a que es realitzés l’aïllament i cultiu de les cèl•lules de forma experimental al laboratori.

En una segona fase, la Clínica Planas va crear un sistema validat i estèril d’extracció, envasament i transport d’aquest greix des del quiròfan fins al laboratori. Tanmateix va contactar amb un banc de teixits per poder dur a terme el seu posterior emmagatzematge una vegada aïllades les cèl•lules mare del greix i cultivades.

Per al desenvolupament d’aquesta tècnica, batejada com a Lipo-Save i validada per les lleis europees i el Ministeri de Sanitat britànic, Clínica Planas compta amb un instrumental especialment adaptat que permet la manipulació del teixit adipós sense alterar les propietats que es necessiten per a l’obtenció de les cèl•lules mare. Per altra banda, el Centre ha establer períodes òptims per a cadascuna de les fases que conformen el procés, assegurant així la qualitat i el bon estat del teixit adipós, que serà manipulat per a l’extracció de les cèl•lules mare. En un període inferior a 30 hores, l’envasament arriba al laboratori, on les cèl·lules mare són aïllades i cultivades per a ser després congelades a -180 graus. La criopreservació conservarà les cèl•lules durant anys i, en el moment en que el pacient les necessiti, les cèl•lules es descongelaran, podent recuperar-ne un 80 per cent.

Aquesta tècnica ja s’ha aplicat a més de cinquanta pacients de la Clínica Planas, els quals ja tenen emmagatzemades les seves cèl•lules mare al banc britànic.

A partir d’ara es se la podrà oferir a aquells pacients que es facin una liposucció i estiguin interessats en la conservació de les seves cèl•lules mare.

Es tracta d’una liposucció normal amb el valor afegir de que part del greix que s’extreu s’envia a un laboratori per aïllar les cèl•lules mare, que es cultivaran i conservaran en un banc de teixits privat. Aquest procediment es fa en paral•lel a la liposucció tradicional, sense cap inconvenient per al pacient. El temps de la intervenció, postoperatori, etc. és igual al d’una liposucció normal.

Cèl·lules mare per a tothom

La liposucció es presenta com la tècnica més efectiva per extreure la suficient quantitat de greix que es precisi per a l’obtenció de cèl•lules mare mesenquimals.

Tots els teixits del cos humà contenen cèl•lules mare, però el teixit adipós (greix) és el que en té en major quantitat, i la seva extracció resulta menys agressiva per al pacient que si s’extreu de qualsevol altre teixit de l’organisme.

Quines són les aplicacions de les cèl•lules mare?

Les cèl·lules mare s’apliquen en medicina regenerativa i s’espera que en un futur més o menys proper es puguin utilitzar en el tractament de malalties com la diabetis, malalties cardiovasculars, lesions de la medul·la espinal, traumatologia o malalties neurològiques.

Procediment

Es tracta d'una liposucció normal amb el valor afegit que part del greix que s'extreu s'envia a un laboratori per aïllar les cèl · lules mare, que es conrearan i conservaran en un banc de teixits privat. Per tant consisteix en l'eliminació del greix sobrant a l'àrea del cos afectada mitjançant la seva aspiració amb fines cànules que s'insereixen a través de petites incisions en els dipòsits grassos situats sota la pell.

Aquest procediment es realitza en paral · lel a la liposucció tradicional, sense cap inconvenient per al pacient.

Més informació sobre Liposucció amb cèl·lules mare

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Anestèsia

Cures posteriors

Preguntes més frequents

El Dr. Jorge Planas explica els resultats

Els resultats són els d’una liposucció normal, és a dir, una notable disminució del volum i una millora del contorn corporal, amb el valor afegit de que part del greix que s’extrau podrà conservar-se en un banc de cèl•lules mare i beneficiar-se després de les aplicacions de la medicina regenerativa.

Dr. Jorge Planas