Beques

La Fundació Jaume Planas té al seu càrrec la formació, perfeccionament tècnic i professional de 5 Metges Residents, durant un període formatiu que pot ser de 6 mesos a un any. Les cinc beques cobreixen els costos de formació i estada dels becaris. Aquests metges visitants tenen l'oportunitat d'aprendre l'art quirúrgic de l'especialitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora durant la seva estada. Els metges residents poden ser de qualsevol nacionalitat i la presentació de sol•licituds és oberta contínuament.

Les Bases de la beca són les següents:

1 - Les beques s'atorguen a metges residents que estiguin cursant l'últim any de l'especialitat de Cirurgia Plàstica i Reconstructiva, o metges Cirurgians Plàstics ja titulats amb un màxim de 3 anys des de la seva titulació.

2 - Les beques inclouen:

a) El cost total de la formació acadèmica durant la seva rotació.
b) Allotjament en una àrea reservada especialment per als metges residents que així ho desitgin, la qual compta amb TV, Telèfon, Aire condicionat, Calefacció, Accés a Internet 24 hores, servei de bugaderia.
c) Pensió completa.
d) Participació en els cursos i congressos que s'organitzen a la Clínica durant la seva estada.
e) Certificat d'Assistència i Diploma, un cop completada la rotació al nostre centre.

3 - Els sol•licitants hauran de parlar i escriure el castellà correctament.

4 - Els sol•licitants han de remetre a la Srta M ª Antònia Fontdevila, Secretaria de la Fundació Jaume Planas (Pere II de Montcada 14, 08034-Barcelona-Tel 93.206 99 88 i Fax 93.206 99 89, secretària @ clínica-planes. com) els següents documents:

a) Còpia del Títol de Llicenciat en Medicina
b) Carta de Presentació
c) Carta en què exposi la motivació per a realitzar l'especialització en Cirurgia Plàstica i Estètica (màxim 3 folis DINA 4)
d) Currículum Vitae.
e) Certificat d'estar cursant l'últim any de l'especialitat de cirurgia plàstica i reconstructiva, emès pel departament d'ensenyament del seu hospital, o còpia del títol que l'avala com Cirurgià Plàstic.

5 - Els sol•licitants becats hauran de realitzar la seva activitat formativa a la Clínica Planas participant activament en totes les activitats assistencials, docents i de recerca de la Clínica. A continuació es detallen les activitats del resident:

a) Ajuda en les intervencions quirúrgiques, el 90% de les quals són de cirurgia estètica.
b) S'integra en un rol de guàrdies.
c) Accés lliure a la biblioteca (una de les més completes en l'àrea de la Cirurgia Plàstica a nivell mundial).
d) El Metge resident freqüenta els Hospitals amb els que la nostra Clínica col•labora.
e) Possibilitat d'efectuar treballs de recerca amb opció a publicar.
f) Participa en les activitats acadèmiques de la Clínica (classes, discussió de temes quirúrgics, cursos i congressos efectuats)

6 - El període d'estada és de 6 mesos a 1 any, com a resident intern. Aquestes beques podrien ser ampliades si el Patronat considera que els becats han assolit els objectius plantejats i ho considera necessari.

La docència no només s'ha materialitzat per mitjà de beques de formació, sinó que també s'han organitzat nombrosos cursos, seminaris i conferències, i publicat més de 350 articles i treballs en diferents revistes nacionals i estrangeres de l'especialitat.

Ja han fet la residència més de 250 metges dels següents països: Alemanya, Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Xile, Equador, Espanya, Estats Units, Guatemala, Israel, Itàlia, Mèxic, Paraguai, Perú, Salvador, Uruguai, Veneçuela ?

Així mateix l'American Plastic Surgery Educational Foundation dels EUA recomana aquest Centre per a la formació d'especialistes.