Periodòncia I implants dentals

Ens preocupem per la salud de la seva boca

Periodòncia I implants dentals

Què és la Periodòncia?

És l’especialitat de l’Odontologia que engloba la prevenció, diagnosi i maneig de les malalties de les genives i de l’aparell de suport de les dents. Aquestes malalties es coneixen amb el nom de malalties periodontals, de les quals, les més freqüents són la gingivitis i les periodontitis (“piorrea”). El professional especialitzat en el diagnòstic i tractament d’aquestes malalties és el periodontista.

Què són les malalties periodontals?

És una malaltia que afecta el 90% de la població i és la primera causa de pèrdua de dents a la població mundial. La malaltia periodontal és una malaltia infecciosa-inflamatòria que afecta a les genives i a les estructures de suport de les dents.

Són produïdes per l’acumulació de bacteris i càlculs (tosca) al voltant de les dents. Quan afecta només la geniva s’anomena gingivitis, i quan afecta la geniva i l’os de suport de les dents s’anomena periodontitis (piorrea). Hi ha una susceptibilitat genètica, a més dels factors de risc que predisposen a patir-les, entre els quals els més importants són el tabac i la diabetis.

Quins són els signes i símptomes de la malaltia periodontal?

Moltes persones no són conscients de que tenen problemes de genives, doncs aquest tipus de malalties acostumen a ser indolores, excepte en casos molt específics. De fet, degut al seu alt grau de prevalença i de que acostuma a passar desapercebuda, se l’ha anomenat l’epidèmia invisible. Quan sorgeixin un o més d’aquests símptomes, haurem d’anar a l’especialista de genives o periodontista.

Genives enrogides

Genives inflamades

Genives sagnants al raspallar o de manera espontània

Mal gust de boca o mal alè (halitosi)

Mobilitat de les dents

Hipersensibilitat de les dents (dents sensibles)

Retracció de les genives

Abscessos o flemons a la geniva

Separació o espais entre dents

Quin és el tractament?

L’objectiu del tractament és eliminar l’acumulació de bacteris i tosca de l’interior i voltant de les genives (el que s’anomena bosses periodontals o bosses de piorrea). Per tant, és necessari fer un tractament de desinfecció i desinflamació mecànic, mitjançant instruments manuals (curetes) i/o aparells sònics i ultrasònics. No és un tractament dolorós i s’acostuma a fer-se amb anestèsia local.

En cas de periodontitis moderades i/o avançades és necessari dur a terme petites cirurgies per accedir al fons de les bosses. En alguns casos utilitzem tècniques per regenerar l’os destruït per la malaltia periodontal.

Com és una malaltia crònica (com la diabetis), una vegada es tracta la malaltia periodontal, s’han de fer visites de manteniment i revisions periòdiques cada 3-6 mesos per tal de prevenir les recaigudes i la reaparició de la malaltia. També es necessari controlar el tabaquisme per evitar la reaparició de la malaltia.

Quin és els seu pronòstic?

El pronòstic a llarg termini acostuma a ser, en general, excel•lent, sempre que el pacient segueixi les tècniques d’higiene oral de manera correcta (raspallat, higiene interdental, glopeig bucal); faci les visites de manteniment i no fumi o fumi poc. Hi ha un percentatge baix (>5%) de casos que no responen, si més no es tracta de fumadors o pacients genèticament molt predisposats.

Són contagioses les malalties periodontals?

Tot i que les malalties periodontals són malalties infeccioses causades per bacteris, no són contagioses com poden ser la grip o la pneumònia per exemple. Si més no, els bacteris causants d’aquestes malalties es poden transmetre d’una persona a l’altra i en cas d’una persona (hoste) susceptible o amb factors de risc, pot aparèixer la malaltia. És recomanable fer una revisió periodontal a les parelles i fills de pacients amb malalties periodontals.

Quan s’ha perdut una peça, quines opcions de tractament hi ha?

Quan es detecta la malaltia en fases molt avançades, s’acostuma a perdre una, vàries o totes les dents. En aquests casos, la millor solució per a tornar-les a posar són el implants dentals, una tècnica que aconsegueix uns resultats molt estètics i efectius a llarg termini. En cas de no poder col•locar implants dentals, hi ha altres alternatives, com són els ponts fixos o les pròtesis amovibles.
.

Més informació sobre Periodòncia I implants dentals

Implantologia

Estètica dental i gingival

Prevenció