Implants Dentals

El nostre objectiu: una boca sana i atractiva

Implants Dentals

Què és un implant dental ?

Els implants dentals són arrels artificials que es col.loquen sota anestèsia local en l' interior dels ossos maxil.lars . Posteriorment, després d'un període de cicatrització integració se li connecta una pròtesi o una corona .
La substitució de dents absents mitjançant implants dentals comporta una sèrie d'avantatges entre les quals s'inclouen:

- Reemplacen dents absents sense lesionar o afectar dents veïns .
- Permeten mastegar tot tipus d'aliments incloent aliments durs.
- Mantenen i preserven l'os en altura amb la qual cosa eviten que es col.lapsin els teixits tous ( geniva ) .
- Milloren la funció i l'estètica .

Què passa quan es perd una dent o més dents ?

Quan es perd un o diversos dents es produeix una pèrdua de volum i alçada de la geniva i l'os que envoltava a la dent amb la consegüent pèrdua de funció ( masticació ) i afectació estètica. També pot perdre l'alineació de les dents en l'arcada dentària. Es coneix la manca de dents com edentulismo, que pot ser total, quan falten totes les peces dentals, o parcial quan falten una o diverses peces dentàries.

Quin és el percentatge d'èxit dels implants dentals?

Nombrosos estudis científics i clínics han demostrat que els implants dentals tenen un percentatge d'èxit de més del 95% a llarg termini.

No existeix rebuig immunològic l'implant dental de titani. El titani és absolutament biocompatible amb l'organisme .

Quan un implant fracassa, presenta mobilitat , molèstia i inflamació al voltant del mateix . Quan això passa, es realitza l'extracció de l'implant i després d'un període curt de cicatrització es pot posar un altre implant d'igual o major diàmetre.

Dents en un dia

La nostra unitat utilitza una nova tècnica amb implants dentals que permet la substitució de dents absents o molt destruïts mitjançant la col.locació una corona o pròtesi dental sobre implants en un termini de 24 - 48h.

Aquesta tècnica ofereix una taxa d'èxit de més del 93% i permet evitar l'ús de pròtesis removibles ( " de posar i treure " ) durant el temps d'osteointegració de l'implant tradicional, que és de 3 a 6 mesos .
No tots els pacients poden beneficiar-se d' aquesta tècnica. Per saber si un pacient és candidat a aquesta tècnica s'ha de fer un examen clínic i radiogràfic exhaustiu .

Cirurgia implantològica guiada

La tecnologia actual ens permet planificar i programar la seva intervenció a través d'un programa informàtic mitjançant un model tridimensional obtingut a través d'una radiografia computada del crani.

Aquest model tridimensional informatitzat és una còpia exacta de l'os maxil.lar i mandíbula. Mitjançant un programari informàtic, els implants poden ser col.locats de manera virtual en el seu os.

Posteriorment , es fabrica una guia quirúrgica que imita exactament la posició dels implants virtuals. Aquesta guia és utilitzada durant la intervenció quirúrgica, el que permet col.locar els implants de manera mínimament invasiva sense sutura i amb un postoperatori gairebé sense molèsties ni inflamació.