Facetes dentals de porcellana

Una arquitectura perfecta, dent a dent

Facetes dentals de porcellana

La tècnica emprada més freqüentment en estètica dental és la de les facetes dentals de porcellana. Són peces confeccionades al laboratori dental a la mida exacta de la dent. Mitjançant aquest mètode es provoca un desgast mínim destinat a obrir l’espai necessari per a que el gruix de la porcellana no resulti excessiu.

Els grans professionals de la imatge, com actors, presentadors de televisió i models han fet servir aquesta tècnica. Aquest evolucionat mètode és molt efectiu, corregeix les imperfeccions i millora visiblement l’aspecte de la dentadura de manera senzilla i sobre tot, permanent.

L’aplicació de la faceta dental o corona dependrà de la preparació de la dent, doncs no sempre es podrà realitzar aquest desgast o tallat mínim. En el casos en que el desgast de la propi dent sigui considerable, s’hi posaran corones mitjançant la mateixa tècnica i material utilitzats a les facetes dentals. Es tracta de peces que van enganxades a la dent i, una vegada són col·locades, tenen pràcticament la mateixa resistència que l’esmalt.

Procediment

Després d’estudiar les característiques de la seva dentadura i valorar el seu cas, l’especialista procedeix al desgast necessari (talla) de les peces a tractar. A continuació obtindrà la impressió de les dents aplicant una pasta de silicona que permeti al laboratori poder confeccionar les facetes dentals segons les seves necessitats.

En la majoria de casos és necessari elaborar unes facetes dentals provisionals, que el pacient haurà de portar unes dues setmanes. Passat aquest temps, es posaran les facetes dentals definitives.

Més informació sobre Facetes dentals de porcellana

Hospitalització

Recomanacions Preoperatori

Anestèsia

Cures Posteriors

Preguntes més freqüents