Empastaments estètics

Una boca sana sense que es noti.

Empastaments estètics

Cada vegada venen a la nostra consulta un més gran nombre de pacients interessats en canviar els tradicionals “empastaments metàl•lics” pel d’última generació, biocompatibles i que no es noten.

Aquesta demanda s’origina fonamentalment per dos raons:

El problema estètic. En primer lloc, existeix un creixent interès per l’aspecte estètic de la boca. Això fa que els pacients es preocupin perquè el seu somriure no tingui fissures en les quals es pugui veure una zona fosca. Això podria delatar que existeix alguna càries o que estem descurant el nostre aspecte.

Els avenços mèdics. Existeix també una important motivació mèdica. És per això que cal destacar que els tradicionals “empastaments metàl•lics” contenen un 50% de mercuri, una de les substàncies que tenen més alta toxicitat. Així, quan s’utilitza en empastaments dentals, el mercuri es va alliberant de manera progressiva en forma de vapor i petites partícules que s’introdueixen en altres òrgans a través dels pulmons i l’estómac.

Aquest fet ha originat que la seva utilització estigui regulada en molts països, perquè el seu ús ha estat molt controvertit des de la seva creació fa 150 anys. És per això, que a Clínica Planas, el 100% dels empastaments es fan amb materials biocompatibles i totalment estètics. D’aquesta manera s’aconsegueix minimitzar aquests riscos.