Cirurgia ortognàtica

Per un somriure atractiu per fora i per dins

Cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica s’anomena també “Ortodòncia quirúrgica” perquè al igual que un ortodontista torna a col•locar les dents, un cirurgià maxil•lofacial utilitza la cirurgia ortognàtica per canviar de posició els ossos facials (maxil•lar superior i inferior).

En general, es fa en conjunt amb l’ortodòncia per tal de que les dents estiguin en la posició correcta després de la cirurgia. L’objectiu de la cirurgia ortognàtica és la correcció d’una amplia gama d’irregularitats i malposicions dels ossos facials. Els beneficis inclouen una millora de la capacitat per mastegar, parlar i respirar. En la majoria de casos, també es millora l’estètica del pacient.

La cirurgia ortognàtica es fa mitjançant incisions dins la boca, i per tant no són visibles. La fixació dels ossos maxil•lars i mandibulars es fa mitjançant la col•locació de plaques de titani, que en la majoria de casos no s’han de treure posteriorment. El període de recuperació postoperatòria oscil•la generalment entre 7 i 10 dies, motiu pel qual la cirurgia ortognàtica no es contempla de forma negativa.

De la mateixa manera que a la cirurgia d’implants, avui dia disposem de programes informàtics per poder dur a terme un tractament òptim, amb models estereolitogràfics que simulen l’esquelet facial del pacient, de manera que es pot realitzar la cirurgia programada abans al despatx del cirurgià oral sobre aquests models, motiu pel qual augmenta la seguretat de la cirurgia.

És fonamental la coordinació entre el cirurgià maxil•lofacial i l’ortodontista, doncs la seqüència de tractament es basa en la col•locació de les dents, les bases òssies maxil.lomandibulars, l’anàlisi de la cara i les expectatives del pacient.

A grans trets, podem dir que aquest tractament té tres fases: un tractament ortodòntic prequirúrgic, la cirurgia i una fase final d’ajustament oclusal que fa l’ortodontista. El temps total acostuma a se d’1as 2 anys de tractament, i és necessari esperat al terme del creixement natural de l’organisme per realitzar la intervenció quirúrgica, període que oscil•la entre els 17-19 anys.

Més informació sobre Cirurgia ortognàtica

Indicacions

Procediment

Riscos i complicacions