Dra. Susana Oliveró

Dra. Susana Oliveró

1.-Dades personals:
 
Nom i cognoms: Susana Oliveró Soldevila                                     
 
Data de naixement: 08/09/1981
 
Nacionalitat: Espanyola
   
 
2.- Curriculum Vitae:
 
2.1. Expedient acadèmic
 
Llicenciatura: Medicina i cirurgia. Universitat de Barcelona
 
Any de llicenciatura: 2005
 
Número de MIR: 864
 
Especialitat: Medicina Interna Hospital Vall d´Hebron 2006-2011.
 
Tesi doctoral: Supervivencia y factores pronósticos en esclerosis sistémica. Calificación: Cum laude.
 
 2.2. Historia laboral:
           
       Resident al servei de Medicina interna desde Maig de 2006 a  Maig de 2011.
      
       Metge especialista en medicina interna en Centre Médic Teknon, unitat de medicina
       interna, medicina preventiva i Cardiología desde Juny 2011.
 
       Metge especialista en medicina interna en el servei de preoperatoris, medicina interna i medicina preventiva    
       en  clínica Planas desde Juny 2011.
 
      Metge especialista en medicina interna al centre Cardiomedix Barcelona desde 2016.
 
 
2.4. Altres mèrits formatius
 
- Màsters o postgraus:
 

  1.  Master online: Factors de risc cardiovascular (UB). 2012.
         2. Master online: dietètica i nutrició (UB). 2015-2016 
  1. Master online: ecografia clínica (SEMI) 2016-2017