Dr. Ramón Abad

Dr. Ramón Abad

FORMACIÓ ACADÈMICA

Lloc i data de naixement: Barcelona, 1950.

Metge especialista en aparell digestiu i expert en endoscòpia digestiva i ressò endoscòpia.

Graduat i llicenciat per la facultat de medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Residència a la unitat d'endoscòpia digestiva del servei de medicina interna, de l'hospital universitari de la ciutat sanitària Vall d'Hebron de Barcelona. (Actual servei d'endoscòpia digestiva).

Especialista en l'especialitat d'aparell digestiu en la sanitat pública per concurs i oposició des de 1977.

Desenvolupa la seva activitat professional en els centres:

Hospital universitari Vall d'Hebron. Barcelona (1975-1981)

Hospital general de Mollet del valles (1977-1984)

Hospital de la Santa Creu de Vic (1985-1987)

Hospital general de Vic (1987 - 2011)

Clínica Quirón. Barcelona (1982 - 1987)

Clínica Teknon. Barcelona (1987 - 1994).

Centre Mèdic Teknon. Barcelona (1994 - 2004).

Clínica Cima. Barcelona. (2004-2011).

Clínica Planas Barcelona. (2009-2011)

AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS EN ELS CENTRES

Hopital Heduard Herriot. Lió.

Brigham and women 's hospital. Boston

Yale University School of Medicine.

Hospital General Universitari. Lovaina.

Hospital Universitari Agostino Gemeli. Roma

EXPERIÈNCIA GLOBAL

Ha col•laborat amb els diferents equips amb els que ha treballat en unes 300.000 exploracions endoscòpiques.

Societats Científiques

Membre de la societat catalana de gastroenterologia

Membre del grup espanyol d'eco endoscòpia

President de l'Associació de endoscopistes de Catalunya (endocat).

links: www.endocat.com

ALTRES TÈCNIQUES DESENVOLUPADES

A més de les tècniques endoscòpiques bàsiques diagnòstiques (fibrogastroscòpia i fibrocolonoscòpia), ha desenvolupat altres tècniques endoscòpiques com:

Colangio-pancreatografia transduodenal retrograda (CPRE).
Col·locació de sonda gàstrica percutània quirúrgic endoscòpica per a alimentació.
Diagnòstic i tractament del càncer gàstric precoç (Early gastric Càncer) mitjançant mucosectomia endoscòpica
Polipectomia de grans pòlips tant en cos gàstric com en còlon. El tractament total del càncer de còlon (que no necessiten cirurgia, radioteràpia ni quimioteràpia) és del 16% de tots els càncers de còlon diagnosticats en els últims 5 anys ..
Estudi de pH-metria de 48 hores, mitjançant la col•locació de xip telemètric endoscòpic en terç inferior de esòfag.
Eco endoscòpia des de 1994: Especialment ressò endoscòpia radial amb mini sonda per a la detecció de tumors precoces de la llum digestiva.
Col·locació de pròtesis endoscòpiques (esòfag, pílor, via biliar, i còlon).
Dilatació d'estenosi mitjançant sondes de Savary i pilotes pneumàtics.
Tractament de la acalàsia mitjançant pilota dilatador per endoscòpic.
Col·locació i extracció de pilotes endo gàstrics per a l'obesitat.

CURSOS I CONGRESSOS

Convidat a impartir cursos de postgrau i classes per la càtedra d'anatomia patològica de la facultat de medicina de la universitat autònoma de Barcelona.
Assistent i / o ponent en nombrosos cursos, simposis, debats i conferències tant nacionals com estrangeres.
Col•laborador en congressos i publicacions així com en revistes i llibres de l'especialitat